Prevara

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Prevara

Za postojanje bitnih elemenata krivičnog dela prevara potrebno je da bude pouzdano dokazana namera optužene za pribavljanje protivpravne imovinske koristi, a imajući u vidu konkretan slučaj da postoji prevarna namera na strani optužene u vreme zaključenja predmetnih predugovora.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)