Preduzimanje parničnih radnji za vreme prekida postupka

PROCESNO PRAVO

Preduzimanje parničnih radnji za vreme prekida postupka

Za vreme trajanja prekida postupka, prekinutog sa razloga iz člana 222. stav 1. tačka 1. ZPP, prestaju da teku svi rokovi određeni za vršenje parničnih radnji, pa ni sud ne može preduzimati nikakve parnične radnje shodno odredbi člana 224. ZPP.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)