Category Archives for "02"

Sporazum o prestanku radnog odnosa

RADNO PRAVO

Sporazum o prestanku radnog odnosa

Radni odnos može da prestane na osnovu pisanog sporazuma poslodavca i zaposlenog, a propust poslodavca da obavesti zaposlenog o posledicama sporazumnog prestanka radnog odnosa ne utiče na volju zaposlenog i poslodavca u pogledu odluke da raskinu radni odnos, već to može biti od značaja u pogledu prava zaposlenog na naknadu štete zbog neostvarenih prava za slučaj nezaposlenosti.

Revizija u sporovima radi novčanog potraživanja iz radnog odnosa

RADNO PRAVO

Revizija u sporovima radi novčanog potraživanja iz radnog odnosa

U sporovima radi novčanog potraživanja iz radnog odnosa revizija je dozvoljena pod istim uslovima kao i u imovinskopravnim sporovima koji se odnose na novčano potraživanje, a to je da vrednost predmeta spora pobijanog dela prelazi dinarsku protivvrednost od 40.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe.

1 2 3 10