Zelenaški ugovor

OBLIGACIONO PRAVO

Zelenaški ugovor

Zelenaški ugovor postoji kada neko, koristeći se stanjem nužde ili teškim materijalnim stanjem drugog, njegovim nedovoljnim iskustvom, lakomislenošću ili zavisnošću, ugovori za sebe ili nekog trećeg korist koja je u očiglednoj nesrazmeri sa onim što je on drugom dao ili učinio, ili se obavezao dati ili učiniti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)