Uslovni otpust

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Uslovni otpust

Nisu ispunjeni uslovi za puštanje na uslovni otpust osuđenog pri činjenici da iz izveštaja zatvora u kome osuđeni izdržava kaznu zatvora proizlazi da iako osuđeni krivično delo u potpunosti priznaje, ne izražava kajanje zbog izvršenog dela, već zbog posledica koje su iz toga nastale, kaznu smatra visokom, ali da istu prihvata kao neminovnost. Sve ovo i pri činjenici da su porodični odnosi zbog toga što je osuđeni lišio života svoju snahu, tj. sinovljevu suprugu, poremećeni, te da nema izgleda da će doći do pozitivne promene. Stoga još uvek nije u potpunosti ostvarena svrha krivične sankcije – specijalna prevencija, pa je i dalje neophodno da se prema osuđenom sprovodi penalni tretman.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)