Tag Archives for " plate zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija "

Plate zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

RADNO PRAVO

Plate zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

Uslovi za uvećanje plate zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija uređeni su Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija, pa se Uredbom Vlade RS ne može određivati manji koeficijent za obračun plate od onog koji je određen zakonom.