Tag Archives for " opšti i posebni propisi o privatizaciji "

Privatizacija zakona umesto medijskog kapitala

UDK: 338.246.025.88(497.11)
659.3(497.11)

PRIVATIZACIJA ZAKONA UMESTO MEDIJSKOG KAPITALA
Prof. dr Zoran Ivošević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union.

Rezime: Zakon o javnom informisanju i medijima sadrži posebne propise o privatizaciji medijskog kapitala. Agencija za privatizaciju je donela rešenje o privatizaciji Radio-televizije Vranje primenom opštih propisa sadržanih u Zakonu o privatizaciji.
U ovom tekstu se navode razlozi zbog kojih primena opštih propisa nije bila moguća u privatizaciji medijskog kapitala.

Ključne reči: opšti i posebni propisi o privatizaciji, medijski kapital, privatizacija tog kapitala, zaposleni kao korisnici privatizacije.