Tag Archives for " naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine "

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

USTAVNO PRAVO

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

Pribavljanje mišljenja nadležnog ministarstva na predlog odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine, u skladu sa odredbom člana 87. stav 9. Zakona o zaštiti životne sredine, ne isključuje obavezu jedinice lokalne samouprave da pre donošenja odluke održi javnu raspravu.

Odlučivanje o žalbi izjavljenoj protiv rešenja kojim se utvrđuje naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine

USTAVNO PRAVO

Odlučivanje o žalbi izjavljenoj protiv rešenja kojim se utvrđuje naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine

Za odlučivanje o žalbi izjavljenoj protiv prvostepenog rešenja kojim se utvrđuje naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, drugostepeni organ je ministarstvo nadležno za poslove finansija, a ne opštinsko veće, odnosno poreska uprava.