Privredni prestup u režimu zaštite vazduha

PRIVREDNI PRESTUPI

Privredni prestup u režimu zaštite vazduha

Logičko tumačenje zakonske odredbe člana 58. stav 1. tačka 5. Zakona o zaštiti vazduha, kojom su propisana dva obavezna godišnja merenja emisije zagađujućih materija, navodi na zaključak da se ova dva godišnja merenja imaju izvršiti u onom vremenskom periodu kada pravno lice, s obzirom na vrstu delatnosti kojom se bavi, vrši emisiju zagađujućih materija u vazduh.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)