Tag Archives for " naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine "

Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

USTAVNO PRAVO

Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Skupština jedinice lokalne samouprave je ovlašćena da svojom odlukom propiše naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine, odnosno da utvrdi visinu, rokove, obveznike, način plaćanja naknade i olakšice za određene kategorije obveznika plaćanja ove naknade.

Donošenje odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine

USTAVNO PRAVO

Donošenje odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Skupština jedinice lokalne samouprave u obavezi je da pribavi mišljenje nadležnog ministarstva ne samo na predlog odluke kojom je utvrdila visinu naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, nego i na predlog odluke kojom menja visinu te naknade.