Tag Archives for " krivično delo trgovina uticajem "

Trgovina uticajem

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO

Trgovina uticajem

Krivično delo trgovina uticajem je svršeno zahtevanjem i primanjem nagrade da bi se korišćenjem svog pretpostavljenog uticaja posredovalo kod službenog lica da izvrši neku službenu radnju, pri čemu je dovoljno da je nagrada primljena u cilju posredovanja, a samo posredovanje ne predstavlja radnju ovog krivičnog dela, niti je za postojanje ovog krivičnog dela neophodno da je došlo do posredovanja, već je dovoljno da je učinilac primio nagradu, odnosno zahtevao nagradu da bi posredovao da se izvrši neka službena radnja.

Trgovina uticajem

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Trgovina uticajem

Momenat davanja poklona nije od uticaja na postojanje krivičnog dela trgovina uticajem, s obzirom da zakon ne pravi razliku u pogledu momenta davanja poklona kod ovog krivičnog dela, kao što je to u slučaju krivičnog dela primanja mita iz člana 367. stav 4. KZ, gde primanje poklona nakon izvršenja radnje krivičnog dela predstavlja privilegovani oblik tog krivičnog dela.