Sticanje svojine putem održaja

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine putem održaja

Savestan držalac nepokretne stvari na koju drugi ima pravo svojine, stiče pravo svojine na tu stvar održajem protekom 20 godina, u vreme potrebno za održaj uračunava se i vreme za koje su prethodnici sadašnjeg držaoca držali stvar kao savesni i zakoniti držaoci, odnosno kao savesni držalac.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)