PRIMENA PRAVA I KARAKTER NJEGOVE MOĆI

TEMA BROJA

PRAVNA TEORIJA

UDK: 340.132
COBISS.SR-ID 50459401

PRIMENA PRAVA I KARAKTER NJEGOVE MOĆI**
* Dr Marko Trajković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu.
** Rad je rezultat istraživanja na projektu: „Odgovornost u pravnom i društvenom kontekstu“, koji finansira Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, u periodu 2021-2025. godine.
Rezime: Primena prava izaziva sama po sebi pitanje karaktera njegove moći, pošto je samo po sebi vidljivo da je pravo fenomen koji podrazumeva moć. Na taj način dolazimo i do pitanja kakav je karakter te moći, odnosno kolika je „zavodljivost“ te moći i gde će ona odvesti one koji primenjuju pravo? To je još jedna „bolna“ tačka svakog pravnog poretka, te samim tim i pravnog sistema koji pledira na dugotrajnost. Ovo iz jednostavnog razloga jer pravni poredak se ne može održati samo na sili, a bez prihvatanja vrednosti koje on nosi i štiti. Taj „zavodljivi“ karakter moći prava, njegova moć koja je neophodna, vodi primenu prava u onaj smer koji možda tvorci prava nisu želeli.
Ključne reči: Pravo. – Moć. – Vrednost. – Slabost. – Sankcija. – Pravni poredak.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)