Ponuda za zaključenje aneksa ugovora o radu radi premeštaja na drugo radno mesto

RADNO PRAVO

Ponuda za zaključenje aneksa ugovora o radu radi premeštaja na drugo radno mesto

U ponudi za zaključenje aneksa ugovora o radu radi premeštaja na drugo radno mesto, poslodavac je dužan da obrazloži koje su to promene u procesu organizacije rada dovele do toga da se tužiocu ponudi da zaključi aneks ugovora o radu radi premeštaja na drugo radno mesto.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)