Neovlašćeno držanje opojne droge radi prodaje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojne droge radi prodaje

Za postojanje krivičnog dela neovlašćeno držanje opojne droge radi prodaje, kod učinioca mora postojati namera da to čini u cilju prodaje i takva namera okrivljenog mora biti sadržana u činjeničnom opisu radnje izvršenja datom u izreci presude.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)