Zlostavljanje i mučenje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zlostavljanje i mučenje

Krivično delo zlostavljanje i mučenje ne može se izvršiti ni sa jednim drugim oblikom krivice osim sa umišljajem, pa kod ovog krivičnog dela, kod koga se direktan umišljaj podrazumeva, nije neophodno posebno opisivanje oblika krivice u izreci presude, pa samim tim ni voljnog elementa u delovanju okrivljenog kroz htenje izvršenja krivičnog dela.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)