PRIBAVLJANJE NESPORNIH POTPISA I RUKOPISA ZA POTREBE GRAFOSKOPSKOG VEŠTAČENJA

OGLEDI

PROCESNO PRAVO

UDK: 343.148:343.982.4(497.11)
COBISS.SR-ID 57555721

PRIBAVLJANJE NESPORNIH POTPISA I RUKOPISA ZA POTREBE GRAFOSKOPSKOG VEŠTAČENJA

* Marko Jovanović, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, dugogodišnji saradnik na poslovima izrade grafoskopskih veštačenja.
Rezime: Za pitanja vanpravnog karaktera, u situacijama kada je potrebno stručno znanje iz pojedinih oblasti kojim sud ne raspolaže, odrediće se izvođenje dokaza veštačenjem. Predmet grafoskopskih veštačenja je utvrđivanje autentičnosti spornih potpisa ili rukopisa primenom grafičke metode.
U cilju izrade grafoskopskog veštačenja, neophodno je pribaviti nesporne rukopise/potpise lica kako bi se mogli uporediti sa originalnim spornim potpisom/rukopisom. Nesporni rukopisi/potpisi se mogu naći u ranije sačinjenim dokumentima ili se mogu uzeti po diktatu veštaka ili suda. Kako bi se isti mogli koristiti za upoređenje sa spornim, moraju biti ispunjeni određeni uslovi koji omogućavaju pouzdano ispitivanje svih elemenata poteza a sve kako bi se dao pouzdan, siguran i proverljiv nalaz i mišljenje veštaka.
Ključne reči: sudski postupak, dokazne radnje, grafoskopsko veštačenje, sporni i nesporni potpisi i rukopisi, diktat.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)