Tag Archives for " obavljanje i drugih poslova po nalogu pretpostavljenog "

Značenje formulacije ”obavljanje i drugih poslova po nalogu pretpostavljenog”

USTAVNO PRAVO

Značenje formulacije ”obavljanje i drugih poslova po nalogu pretpostavljenog”

Uobičajena formulacija ”obavljanje i drugih poslova po nalogu pretpostavljenog” iz opisa poslova radnog mesta, uvek podrazumeva poslove i zadatke konkretnog radnog mesta, koji se javljaju povremeno i privremeno ili samo jednokratno, kao i poslove koji su u vezi sa poslovima koji se obavljaju na radnom mestu, ali se ne mogu precizno navesti i opisati, a to svakako ne mogu biti poslovi i zadaci drugog radnog mesta.