Sticanje svojine održajem od strane pravnog lica

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Sticanje svojine održajem od strane pravnog lica

Zakonom nije isključena mogućnost da i pravna lica mogu održajem steći pravo svojine, a savjesnost državine kod pravnih lica cijeni se prema savjesnosti organa ili zakonskog zastupnika pravnog lica.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)