Presuda doneta na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela kao dokaz u postupku protiv trećeg lica

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Presuda doneta na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela kao dokaz u postupku protiv trećeg lica

Iskaz okrivljenog dat u postupku sklapanja sporazuma o priznanju krivičnog dela i presuda doneta na osnovu tog iskaza, ne mogu biti dokaz o činjenicama koje su predmet dokazivanja u drugom krivičnom postupku protiv trećeg lica, niti su izvor saznanja o radnjama koje je preduzimalo treće lice.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)