Opšta pravila o odmeravanju kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Opšta pravila o odmeravanju kazne

Kada je optuženi u vreme izvršenja krivičnog dela bio neosuđivan, a do momenta presuđenja za konkretno krivično delo je posle izvršenja istog bio više puta osuđivan, on se ne može smatrati višestrukim povratnikom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)