Samovlašće

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Samovlašće

Postoje svi elementi krivičnog dela samovlašće, kada se, i pored izrečene sudske zabrane, okrivljeni koristio pravom službenosti prolaza preko imanja privatnog tužioca, u kom slučaju je postupao sa umišljajem, pri čemu je bio svestan svoga dela i hteo njegovo izvršenje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)