Povreda prava na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na suđenje u razumnom roku

Složenost činjeničnih i pravnih pitanja u konkretnom predmetu, postupanje nadležnih sudova, kao i priroda postavljenog zahteva, odnosno značaj predmetnog prava za stranku, su kriterijumi koji utiču na ocenu dužine trajanja postupka i određuju da li je postupak okončan u okviru razumnog roka ili ne.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)