Odmeravanje kazne za krivično delo primanje mita

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Odmeravanje kazne za krivično delo primanje mita

Kod odmeravanja kazne za krivično delo primanje mita ne može se kao otežavajuća okolnost uzeti i ceniti činjenica da je okrivljeni krivično delo izvršio u svojstvu službenog lica, jer to predstavlja zakonsko obeležje ovog krivičnog dela.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)