Naknada za eksproprisanu nepokretnost i usaglašavanje nalaza i mišljenja veštaka

PROCESNO PRAVO

Naknada za eksproprisanu nepokretnost i usaglašavanje nalaza i mišljenja veštaka

Kada u upravnom postupku, nakon eksproprijacije nepokretnosti – bunara, vlasništvo predlagača, nije došlo do sporazuma o naknadi, a potom u vanparničnom postupku utvrđena je visina naknade putem stalnog sudskog veštaka, sud nije imao obavezu da usaglašava nalaze i mišljenja veštaka građevinske struke.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)