Sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu
Pravila o sticanju svojine građenjem na tuđem zemljištu ne mogu se primijeniti u slučaju bespravne gradnje na gradskom građevinskom zemljištu koje je u državnoj svojini.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)