Razlog za ponavljanje postupka

PROCESNO PRAVO

Razlog za ponavljanje postupka

Promenjen pravni stav u kasnije donetim odlukama apelacionog suda ili Vrhovnog kasacionog suda, donetim u odlučivanju u istovetnim činjeničnim i pravnim situacijama, ne predstavlja novu činjenicu ili novi dokaz na osnovu koga bi za stranku mogla biti doneta povoljnija odluka da je ta činjenica ili dokaz bila upotrebljena u ranijem postupku, pa time ne može biti razlog za ponavljanje postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)