Zakonska rehabilitacija i postupak u toku

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Zakonska rehabilitacija i postupak u toku

Nadležni organ koji donosi rešenje o zakonskoj rehabilitaciji mora da utvrdi ne samo da lice u pitanju nije u određenom periodu bilo osuđeno već i da u tom periodu nije učinilo krivično delo po kome je postupak u toku, pa se donošenje rešenja o rehabilitaciji odlaže ako je krivični postupak u toku, do okončanja postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)