Category Archives for "04"

Lišenje poslovne sposobnosti

PROCESNO PRAVO

Lišenje poslovne sposobnosti

Prvostepeni sud mora lično da sasluša lice u zdravstvenoj ustanovi, koje se tu nalazi, gde će održati i ročište, u postupku lišavanja poslovne sposobnosti, osim ako bi to moglo da bude štetno po njegovo zdravlje ili ako saslušanje uopšte nije moguće s obzirom na duševno ili fizičko stanje protivnika predlagača, o čemu je potrebno da se izjasne lekari specijalisti koji leče protivnika predlagača.

Predlog za ponavljanje postupka na osnovu odluke Ustavnog suda

PROCESNO PRAVO

Predlog za ponavljanje postupka na osnovu odluke Ustavnog suda

Kada se ponavljanje postupka traži na osnovu odluke Ustavnog suda, kojom je utvrđena povreda ili uskraćivanje ljudskog ili manjinskog prava i slobode zajemčene Ustavom u parničnom postupku, nije propisan objektivni rok od pet godina za podnošenje predloga za ponavljanje postupka.

Troškovi i načelo zabrane reformatio in peius

PROCESNO PRAVO

Troškovi i načelo zabrane reformatio in peius

U situaciji kada je tužilac, suprotno nalaženju prvostepenog suda, imao pravo i na troškove na ime sastava podneska, jer je taj podnesak, a samim tim i trošak, bio nužan, ti troškovi mu se u žalbenom postupku ne mogu dosuditi, zato što je žalbu izjavio samo tuženi, jer bi u suprotnom bilo povređeno načelo zabrane reformatio in peius.

Vraćanje u pređašnje stanje

PROCESNO PRAVO

Vraćanje u pređašnje stanje

U situaciji kada je punomoćnik tužioca dostavio lekarsku dokumentaciju koja se odnosi na njegovu sprečenost za rad 11. 7. 2017. godine – dan kada je bilo zakazano ročište za glavnu raspravu, što njegov izostanak čini opravdanim, ne može se prihvatiti ocena prvostepenog suda da je opšte stanje punomoćnika tužioca, opisano u specijalističkom izveštaju, bilo takvo da je on imao mogućnosti da izvesti sud da neće prisustvovati na tom ročištu ili mogućnosti da obezbedi zamenu za zastupanje.

Prekid parničnog postupka i prethodno pitanje

PROCESNO PRAVO

Prekid parničnog postupka i prethodno pitanje

Kada se tužbenim zahtevom traži da tuženik zatvara i otvara kapiju na pravcu puta na kojem je konstituisana službenost, nema mesta prekidu te parnice zbog postojanja parnice između istih stranaka, ali u obrnutoj ulozi, radi ukidanja ili izmene utvrđenog pravca službenosti.

1 2 3 10