Aktorska kaucija u bračnim sporovima

PORODIČNO PRAVO

Aktorska kaucija u bračnim sporovima

U bračnim sporovima sa elementom inostranosti, sporovima radi utvrđivanja očinstva ili materinstva sa elementom inostranosti ili sporovima u vezi sa zakonskim izdržavanjem sa elementom inostranosti, tuženi nema pravo na obezbeđenje troškova parničnog postupka od strane tužioca (aktorska kaucija).

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)