Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

Sud mora da iznese jasne i neprotivurečne razloge na osnovu kojih je utvrdio odlučne činjenice koje se odnose na ispunjenost zakonskih pretpostavki za izručenje optuženog.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)