Pritvor

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pritvor

Postoji povreda prava na ličnu slobodu i sigurnost iz člana II/3. (d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 4. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda zbog toga što opštinski sud, nakon što je drugostepenim rješenjem usvojena žalba i prvostepeno rješenje o određivanju pritvora ukinuto i predmet vraćen na ponovno odlučivanje, nije bez odlaganja, „brzo“ odlučio o zakonitosti pritvora osobe lišene slobode, već tek nakon sedam dana. Uz to, ne postoji povreda prava na ličnu slobodu i sigurnost kada je prvoapelantu nakon što je pritvor određen, pa navedeno rješenje ukinuto i predmet vraćen na ponovni postupak, sud donio rješenje kojim mu se određuje jemstvo, za što je dao relevantne i dovoljne razloge, uz pozivanje na relevantne odredbe Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, kao i poštovanje svih garancija iz člana II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) i stav 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na samu suštinu ovog prava.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)