Tag Archives for " krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca "

Radnja izvršenja krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Radnja izvršenja krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca

Radnja izvršenja krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca svršena je sticanjem saznanja da je neko lice učinilo krivično delo i neprijavljivanjem odmah učinioca i dela, pa zastarelost ovog krivičnog dala počinje da teče od tog momenta.