Sumnja u korist okrivljenog

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Sumnja u korist okrivljenog

Kada postoji sumnja u pogledu činjenica od kojih zavisi postojanje obeležja krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga, sud je donošenjem presude kojom se okrivljeni oslobađa optužbe da je učinio navedeno krivično delo, rešio u korist okrivljenog shodno članu 16. stav 5. ZKP.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)