Sporazum o deobi zajedničke imovine

STVARNO PRAVO

Sporazum o deobi zajedničke imovine

Sporazum o deobi zajedničke imovine zaključuje se u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave, pa stoga, zaključenje takvog predloženog sporazuma – poravnanja, pred sudom u vanparničnom postupku, između stranaka, bilo bi suprotno prinudnim propisima.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)