Plata policijskog službenika

RADNO PRAVO

Plata policijskog službenika

Uvećanje plate policijskom službeniku po osnovu posebnih uslova rada, opasnosti po život i zdravlje, rada na dan državnog praznika, noćnog rada i rada u smenama, prekovremenog rada, dežurstva, pripravnosti i drugih vidova neredovnosti u radu, vrši se uvećanjem dodatnih koeficijenata u masi sredstava, u skladu sa odredbama člana 147. Zakona o policiji.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)