Odgovornost za štetu nastalu od opasne stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za štetu nastalu od opasne stvari

Za štetu nastalu od opasne stvari, pored vlasnika stvari odgovara i lice kome je stvar poverena na upotrebu ili lice koje je inače dužno da je nadgleda.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)