Grupa – značenje izraza

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Grupa – značenje izraza

Da bi lice bilo osuđeno da je delo izvršilo u grupi potrebno je da se dokaže da je radnje izvršenja dela preduzeo u povezanosti sa najmanje još dva izvršioca, ali nije potrebno da svi članovi grupe budu optuženi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)