Nadležnost za suđenje u sporovima protiv pravnog lica koje ima ogranak izvan svog sedišta

PROCESNO PRAVO

Nadležnost za suđenje u sporovima protiv pravnog lica koje ima ogranak izvan svog sedišta

Za suđenje u sporovima protiv pravnog lica koje ima ogranak izvan svog sedišta, ako spor proizlazi iz pravnog odnosa tog ogranka, pored suda opšte mesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem se području nalazi taj ogranak.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)