Category Archives for "Vesti"

Akcija povodom Svetskog dana knjige! U saradnji sa LINK grupom, nagrađujemo prva 3 čitaoca online kursevima obrade teksta i engleskog jezika!

Dragi čitaoci,
Svetski dan knjige i autorskih prava se bliži, a naša kuća u saradnji sa LINK grupom za vas ima sjajnu vest!
BusinessAcademy, kao članica edukativnih ustanova u okviru LINK grupacije, ove godine vam pruža priliku da usavršite svoj engleski ili savladate veštinu obrade teksta, pomoću kojih ćete napredovati kako na ličnom, tako i na profesionalnom planu.
Ukoliko želite da dobijete jedan od ponuđenih besplatnih kurseva (engleski jezik / obrada teksta MS Word), potrebno je da ostvarite kupovinu naših izdanja u iznosu preko 3.000,00 dinara
(akcija važi za poručivanje knjiga online, telefonom ili na e-mail; akcija ne važi za kupovinu naših izdanja u knjižarama).
Tri čitaoca će dobiti mogućnost da potpuno besplatno pohađaju kurs po želji.
Ukoliko budete jedan od dobitnika, dobićete poklon-kod, pomoću kojeg ostvarujete pravo na besplatan online kurs. Nakon što dobijeni kod unesete u formu koja se nalazi na dnu
strane, dobićete na mejl sva potrebna uputstva za pohađanje kursa.
Pozivamo vas da i dalje redovno čitate knjige i ulažete u sebe jer je to znanje koje vam niko ne može oduzeti, a ovim akcijom želimo da vas dodatno motivišemo u tome.

Napomena: Akcija važi do 23. aprila 2019.

Čitaj i bićeš nagrađen!

Budite među prva 3 čitaoca koja će ostvariti kupovinu naših izdanja u iznosu preko 3.000 dinara i bićete nagrađeni besplatnim
online kursom za obradu teksta ili kursom engleskog jezika!

Sporna pitanja u radu predškolskih ustanova – jednodnevno savetovanje

Do savetovanja je ostalo još:
26
dana
01
sati
06
minuta
03
sekundi

Koji su problemi zaposlenih u predškolskim ustanovama
i kako ih rešavati?

Prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada regulisana su opštim i posebnim zakonima. Zbog velikog broja zakona koji regulišu radnopravni status zaposlenih, često se pojavljuju nedoumice u primeni.
Postoje mnoga nerešena pitanja vezana za uslove za prijem u radni odnos, postupak i način prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vreme, status pripravnika, radnopravni status direktora.
Takođe, sporna je i primena Zakona o opštem upravnom postupku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, kao i „večiti“ postupci javnih nabavki.

Predškolske ustanove su prvi stepenik u obrazovanju deteta, samim tim i jedna od najvažnijih institucija u dečjem razvoju. Da bismo pomogli zaposlenima u predškolskim ustanovama, da reše najčešće nedoumice sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu, organizujemo jednodnevno savetovanje sa najeminentnijim predavačima.

Predavači:
Biljana Antić, prosvetni inspektor za Grad Beograd, za sledeće teme:
- Uslovi za prijem u radni odnos,
- Postupak i način prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vreme,
- Status pripravnika,
- Radnopravni status direktora;
Ruža Urošević, sudija Upravnog suda, za sledeću temu:
- Primena Zakona o opštem upravnom postupku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja;
Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda, za sledeću temu:
- Aktuelna sudska praksa u postupcima javnih nabavki

Termin:
13. maj 2019.
14h - 17h

Lokacija

Cena:
9.800,00
+ PDV

Tradicionalna prolećna savetovanja ove godine u Beogradu!

I savetovanje - Problemi u sadržini radnopravnih propisa i njihovoj primeni
(8 - 10. maj 2019. godine, hotel Tulip Inn Putnik, Beograd)

II savetovanje - ​Upravni postupak i upravni spor iz ugla sudske prakse
(20 - 22. maj 2019. godine, hotel Tulip Inn Putnik, Beograd)

* Opšti i posebni propisi o radu i statusni problemi službenika, nameštenika i funkcionera
- Prof. dr Zoran Ivošević

* Problemi u primeni opštih propisa o: zasnivanju radnog odnosa, zaključenju i izmeni ugovora o radu, radu na neodređeno i određeno vreme i vrstama radnog odnosa

- Milan Ivošević, advokat

* Problemi u primeni opštih propisa o: zaštiti na radu, zaradama, naknadama zaradi i drugim primanjima, kao i naknadi štete prouzrokovane na radu
-Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

* Problemi u primeni propisa o preobražaju: rada na određeno u rad na neodređeno vreme; rada van radnog odnosa u rad u radnom odnosu; rada nameštenika u rad službenika
- Prof. dr Zoran Ivošević

* Problemi o primeni opštih propisa o: radnom vremenu, odmorima, odsustvima i položaja zaposlenih u slučaju promene poslodavca
- Milan Ivošević, advokat

* Problemi u primeni opštih propisa o: disciplinskoj odgovornosti, udaljenju sa rada, prestanku radnog odnosa i pravnim posledicama nezakonitog prestanka rada
- Prof. dr Zoran Ivošević

* Rešavanje problema putem mišljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
- Bojana Stanić, državni sekretar, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

* Problemi u primeni propisa o rešavanju radnih sporova pred sudovima opšte nadležnosti
- Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

* Odlučivanje žalbenih komisija kao kolektivnih organa
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda

* Da li bi Upravni sud, pored poništavanja rešenja o prestanku radnog odnosa, mogao odlučivati i o vraćanju službenika na rad i naknadi štete zbog izostalih primanja?
- Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu

* Funkcionisanje i pravci razvoja upravnog sudstva u Republici Srbiji
- Jelena Ivanović, predsednik Upravnog suda

* E-uprave i E-sud (stanje i pravci razvoje)
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

* Primena načela zakonitosti i predvidivosti u upravnom postupku
- Vesna Čogurić, sudija Upravnog suda

* Troškovi upravnog postupka i upravnog spora
- Mira Stević Kapus, sudija Upravnog suda

* Vanredna pravna sredstva u upravnom postupku
- Tomislav Medved, sudija Upravnog suda

* Primena Zakona o opštem upravnom postupku u postupcima inspekcijskog nadzora
- Zorica Kitanović, sudija Upravnog suda

* Pravo pravnih sledbenika na vraćanje oduzete imovine i obeštećenje
- Dušanka Marjanović, sudija Upravnog suda u penziji

* Poništavanje rešenja o izuzimanju gradskog građevinskog zemljišta
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda

* Zaštita podataka o ličnosti
- Sandra Paunović, sudija Upravnog suda                                                                 

* Materijalno-pravni aspekti prava na azil u Republici Srbiji
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu                                     

​*Povreda prava na suđenje u razumnom roku u upravnom sporu
- Gordana Bogdanović, sudija Upravnog suda

* Prikaz Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
- Snežana Petrović, savetnik Upravnog suda       

* Sudska praksa u primeni novog ZUP-a
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Danas je Međunarodni dan maternjeg jezika – 21. februar

Širom sveta obeležava se Dan maternjeg jezika. Članice Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu, UNESKO, 21. februar proglasio je Međunarodnim danom maternjeg jezika, kao sećanje na studente koji su 1952. godine ubijeni u Daki, jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični jezik.

Pravo na upotrebu maternjeg jezika je jedno od osnovnih ljudskih prava. Maternji jezik je deo kulturnog identiteta naroda, tačka prepoznavanja, različitosti ali i tolerancije i razumevanja.

U svetu se govori oko 6.000 jezika, a prema prognozama lingvista, do kraja 21. veka više od polovine, čak i do dve trećine će odumreti. U Srbiji živi više od 30 nacionalnih manjina koje govore isto toliko jezika. Zakonom im je zagarantovana upotreba maternjeg jezika.

Danas je Svetski dan socijalne pravde – 20. februar

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2007. godine proglasila 20. februar za Svetski dan socijalne pravde, pozivajući države članice da taj dan posvete promovisanju nacionalnih aktivnosti u skladu sa ciljevima Svetskog samita za društveni razvoj i da podrže napore međunarodne zajednice ka iskorenjivanju siromaštva, promociji veće zaposlenosti i dostojanstvenog rada, ravnopravnost polova i pristup socijalnom blagostanju i pravdi za sve. Socijalna pravda se zasniva na principima poštenja, jednakosti, poštovanja različitosti i primene ljudskih prava u svim segmentima života, uključujući i radna mesta.

Prepoznato je da su društveni razvoj i socijalna pravda preduslovi ostvarivanja mira i bezbednosti unutar i između država. Prepoznato je da globalizacija, povezanost tržišta i uklanjanje prepreka u kretanju investicija mogu da podstiču razvoj ekonomija i tehnologije i doprinesu poboljšanju životnog standarda ljudi širom sveta. To je, međutim, moguće ostvariti samo ako se ljudska prava, rodna ravnopravnost i dostojanstvo postave u osnovu razvoja. Podsećanje na ovu nužnost na današnji dan je prvi korak u pravcu dostizanja željenog cilja.

1 2 3 6
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.