Category Archives for "Vesti"

Akcija se produžava! Povodom Svetskog dana knjige nagrađujemo čitaoce online kursevima obrade teksta i engleskog jezika!

AKCIJA SE PRODUŽAVA DO 5. MAJA 2019!
OSTALO JE JOŠ SAMO 1 MESTO! POŽURITE!

Dragi čitaoci,
Svetski dan knjige i autorskih prava se bliži, a naša kuća u saradnji sa LINK grupom za vas ima sjajnu vest!
BusinessAcademy, kao članica edukativnih ustanova u okviru LINK grupacije, ove godine vam pruža priliku da usavršite svoj engleski ili savladate veštinu obrade teksta, pomoću kojih ćete napredovati kako na ličnom, tako i na profesionalnom planu.
Ukoliko želite da dobijete jedan od ponuđenih besplatnih kurseva (engleski jezik / obrada teksta MS Word), potrebno je da ostvarite kupovinu naših izdanja u iznosu preko 3.000,00 dinara
(akcija važi za poručivanje knjiga online, telefonom ili na e-mail; akcija ne važi za kupovinu naših izdanja u knjižarama).
Tri čitaoca će dobiti mogućnost da potpuno besplatno pohađaju kurs po želji.
Ukoliko budete jedan od dobitnika, dobićete poklon-kod, pomoću kojeg ostvarujete pravo na besplatan online kurs. Nakon što dobijeni kod unesete u formu koja se nalazi na dnu
strane, dobićete na mejl sva potrebna uputstva za pohađanje kursa.
Pozivamo vas da i dalje redovno čitate knjige i ulažete u sebe jer je to znanje koje vam niko ne može oduzeti, a ovim akcijom želimo da vas dodatno motivišemo u tome.

Napomena: Akcija se produžava i važi do 5. maja 2019.

Čitaj i bićeš nagrađen!

Budite među prva 3 čitaoca koja će ostvariti kupovinu naših izdanja u iznosu preko 3.000 dinara i bićete nagrađeni besplatnim
online kursom za obradu teksta ili kursom engleskog jezika!
*Ostalo je još samo 1 mesto*

Tradicionalna prolećna savetovanja ove godine u Beogradu!

I savetovanje - Problemi u sadržini radnopravnih propisa i njihovoj primeni
(8 - 10. maj 2019. godine, hotel Tulip Inn Putnik, Beograd)

II savetovanje - ​Upravni postupak i upravni spor iz ugla sudske prakse
(20 - 22. maj 2019. godine, hotel Tulip Inn Putnik, Beograd)

* Opšti i posebni propisi o radu i statusni problemi službenika, nameštenika i funkcionera
- Prof. dr Zoran Ivošević

* Problemi u primeni opštih propisa o: zasnivanju radnog odnosa, zaključenju i izmeni ugovora o radu, radu na neodređeno i određeno vreme i vrstama radnog odnosa

- Milan Ivošević, advokat

* Problemi u primeni opštih propisa o: zaštiti na radu, zaradama, naknadama zaradi i drugim primanjima, kao i naknadi štete prouzrokovane na radu
-Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

* Problemi u primeni propisa o preobražaju: rada na određeno u rad na neodređeno vreme; rada van radnog odnosa u rad u radnom odnosu; rada nameštenika u rad službenika
- Prof. dr Zoran Ivošević

* Problemi o primeni opštih propisa o: radnom vremenu, odmorima, odsustvima i položaja zaposlenih u slučaju promene poslodavca
- Milan Ivošević, advokat

* Problemi u primeni opštih propisa o: disciplinskoj odgovornosti, udaljenju sa rada, prestanku radnog odnosa i pravnim posledicama nezakonitog prestanka rada
- Prof. dr Zoran Ivošević

* Rešavanje problema putem mišljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
- Bojana Stanić, državni sekretar, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

* Problemi u primeni propisa o rešavanju radnih sporova pred sudovima opšte nadležnosti
- Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

* Odlučivanje žalbenih komisija kao kolektivnih organa
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda

* Da li bi Upravni sud, pored poništavanja rešenja o prestanku radnog odnosa, mogao odlučivati i o vraćanju službenika na rad i naknadi štete zbog izostalih primanja?
- Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu

* Funkcionisanje i pravci razvoja upravnog sudstva u Republici Srbiji
- Jelena Ivanović, predsednik Upravnog suda

* E-uprave i E-sud (stanje i pravci razvoje)
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

* Primena načela zakonitosti i predvidivosti u upravnom postupku
- Vesna Čogurić, sudija Upravnog suda

* Troškovi upravnog postupka i upravnog spora
- Mira Stević Kapus, sudija Upravnog suda

* Vanredna pravna sredstva u upravnom postupku
- Tomislav Medved, sudija Upravnog suda

* Primena Zakona o opštem upravnom postupku u postupcima inspekcijskog nadzora
- Zorica Kitanović, sudija Upravnog suda

* Pravo pravnih sledbenika na vraćanje oduzete imovine i obeštećenje
- Dušanka Marjanović, sudija Upravnog suda u penziji

* Poništavanje rešenja o izuzimanju gradskog građevinskog zemljišta
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda

* Zaštita podataka o ličnosti
- Sandra Paunović, sudija Upravnog suda                                                                 

* Materijalno-pravni aspekti prava na azil u Republici Srbiji
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu                                     

​*Povreda prava na suđenje u razumnom roku u upravnom sporu
- Gordana Bogdanović, sudija Upravnog suda

* Prikaz Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
- Snežana Petrović, savetnik Upravnog suda       

* Sudska praksa u primeni novog ZUP-a
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

1 2 3 7
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.