Category Archives for "Vesti"

Vebinar – Mobing – zakon i praksa

Vebinar: Mobing - zakon i praksa

Predavač:
Olga Vučković Kićanović, akreditovani trener i posrednik pri Ministarstvu pravde, licencirani predavač  u Nacionalnoj akademiji,  autor Komentara Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu (Socijalno-ekonomski savet 2011, 2015).

Cilj obuke:

 • Praktični odgovori i smernice
  u vezi primene Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, uz poseban  osvrt na situaciju izazvanu pandemijom, a sve na primerima iz prakse.
 • Osposobljavanje učesnika
  za interno rešavanje spora i sticanje ključnih veština posredovanja.

ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU U PRAKSI

> Prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih koje  proističu iz ZSZR
> Razgraničavanje mobinga od kršenja drugih prava, lične preosetljivosti i organizacionih propusta
> Manipulacija mobingom - utvrđivanje i sankcionisanje zloupotrebe prava na zaštitu
> Mobing u koroni: rad od kuće i „multitasking“ – kako zaštiti interes poslodavca, a ne ugroziti prava zaposlenih
> Motivi mobinga, mentalni sklop mobera i žtrve, kako se od mete postaje žrtva
> Oprobani mehanizmi prevencije mobinga i harmonizacije odnosa – primeri dobre prakse

PROCESUIRANJE MOBINGA
Interni postupak – zakonska obaveza i procesni uslov za tužbu

> Pokretanje, tok okončanje, pravno dejstvo
> Sporazum – sadržaj, formulisanje, praćenje primene / primeri iz prakse
> Obustava -  razlozi i pravne posledice / primeri iz prakse
> Utvrđivanje i sankcionisanje  zloupotrebe orava na zaštitu u disciplinskom postupku  / primeri iz prakse

PROCESUIRANJE MOBINGA - Sudski postupak – tužbeni zahtevi i sudska praksa

 > Privremene mere i pravo i uslovi za odbijanje rada uz zaradu
> Prebacivanje tereta dokazivanja na sa tužioca na tuženoga / izazovi, zakon i praksa
> Šta mobing čini “verovatnim”, a čime se “verovatnoća” osporava / primeri iz prakse

MINI OBUKA UČESNIKA ZA USPEŠNO SPROVOĐENJE POSREDOVANJA

> Značaj i uloga posrednika – ovlašćenja, prava i ograničenja u postupku
> Faze i tok posredovanja / hodogram po sesijama
> Ključne emocionalne i socijalne  veštine posrednika na primerima dobre prakse
> Formulisanje sporazuma i obustave
> Mapiranje izvora problema i preporuka poslodavcu

Održavanja vebinara:

- online putem Zoom aplikacije
- 14. april 2021. od 10h do 14h
Okvirna satnica:
10.00 - 11.30 - predavanje
11.30 - 12.00 - pauza
12.00 - 13.30 - predavanje
13.30 - 14.00 - pitanja i odgovori

Cena kotizacije je 4.990,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.
Mole se učesnici da blagovremeno (pre održavanja vebinara) dostave svoja pitanja za predavača.

Prijavite se!

Rezervišite svoje mesto na vebinaru i pošaljite nam svoja pitanja.

Vebinar – Troškovi upravnog postupka i upravnog spora

Vebinar: Troškovi upravnog postupka i upravnog spora

Predavač:
Ruža Urošević, sudija Upravnog suda u penziji

TROŠKOVI UPRAVNOG POSTUPKA

 • Vrste troškova upravnog postupka
 • Ko snosi troškove postupka?
 • Troškovi prvostepenog postupka
 • Troškovi drugostepenog postupka
 • Ko prethodno snosi troškove postupka?
 • Predujam troškova
 • Ko odlučuje o troškovima postupka?
 • Ko ima pravo na naknadu troškova i  pravo na nagradu?
 • Oslobađanje  plaćanja troškova
 • Troškovi zastupanja stranke od strane punomoćnika

TROŠKOVI UPRAVNOG SPORA

 • Troškovi tužioca u upravnom sporu
 • Troškovi tužioca u upravnom sporu
 • Troškovi tuženog organa
 • Troškovi zainteresovanog lica
 • Zastupanje više stranaka u upravnom sporu
 • Vrste troškova u upravnom sporu
 • Uslovi za priznavanje troškova
 • Naknada troškova po tužbi zbog ćutanja uprave
 • Odstupanja od pravila o naknadi troškova

Održavanja vebinara:

-  online putem Zoom aplikacije
- 21. april 2021. od 10h do 14h
Okvirna satnica:
10.00 - 11.30 - predavanje
11.30 - 12.00 - pauza
12.00 - 13.30 - predavanje
13.30 - 14.00 - pitanja i odgovori

Cena kotizacije je 4.990,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.
Mole se učesnici da blagovremeno (pre održavanja vebinara) dostave svoja pitanja za predavača.

Prijavite se!

Rezervišite svoje mesto na vebinaru i pošaljite nam svoja pitanja.

Vebinar – Emocionalno i socijalno inteligentni lideri

Vebinar: Emocionalno i socijalno inteligentni lideri

Predavač:
Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog

U tehnološki razvijenom svetu, gde su promene radikalne i izuzetno brze, da bi neko preduzeće ili udruženje opstalo i dalje napredovalo, mora imati rukovodstvo dovoljno sposobno da se nosi sa drastičnim promenama i upravlja krizom. Zato su, posebno danas, potrebni lideri novog kova, fleksibilni, koji imaju viziju i socijalne veštine da svoju kompaniju uspešno provedu kroz sva iskušenja. U savremenom društvu za poslovni uspeh mnogo su značajniji kreativnost i emocionalne kompetencije, od „hladne“, logičke inteligencije i tehničkih, rutinskih veština.

Emocionalno inteligentni, rezonantni lideri, orijentisani na ljude, na njihove probleme, emocije i motive, kadri su da probude energiju zaposlenih i da ih motivišu da teškoće i krize pretvore u izazove.

Svrha vebinara je da talentovanim liderima (na svim nivoima i u svim domenima, od politike do privrede) ukaže na značaj socijalne i emocionalne inteligencije za uspešno upravljanje kolektivom, koje zaposlenima donosi ne samo lično zadovoljstvo, nego i veći radni učinak, a čitavom preduzeću ugled i profit.

Učesnici vebinara će kroz predavanje saznati koji su bitni aspekti emocionalne inteligencije i koje sposobnosti, socijalne i komunikacijske veštine treba da ima podsticajni, emocionalno inteligentan lider i kako mogu da razviju veštinu aktivnog slušanja, čitanja neverbalnih znakova, kako da spoznaju i upravljaju svojim emocijama, kako da razviju sposobnost empatije, razumevanja i upravljanja emocijama drugih, kako se rešavaju unutargrupni konflikti itd.

Program predviđa zajedničko razmatranje
pitanja i problema kao što su:
> Šta je emocionalna inteligencija i kako utiče ne samo na uspeh u poslu, nego i na uspeh u odnosu sa drugim ljudima i na mentalno zdravlje i dužinu života? 
Zašto je liderima neophodna osim racionalne, „suve“ inteligencije i emocionalna i socijalna inteligencija.
> Ko je lider, kakva je njegova uloga i po čemu se razlikuje od menadžera?
>
Koji su osnovni tipovi  lidera, u čemu je suštinska razlika?
> Koji su stilovi liderstva zastareli i neuspešni u današnjem poslovnom svetu?
> U čemu je bitna razlika između vizionarskog i trenerskog stila liderstva?
>
Šta odlikuje afilijativnog lidera, a šta demokratskog i koje su mane i vrline jednog i drugog liderstva?
> Kakva je samosvest, a kakva društvena svest emocionalno inteligentnog, rezonantnog lidera i koje osobine i veštine treba da ima da mogao da uspešno upravlja samim sobom, a koje da bi upravljao drugima?

Održavanja vebinara:

- online putem Zoom aplikacije
- 11. mart 2021. od 10h do 14h
Okvirna satnica:
10.00 - 11.30 - predavanje
11.30 - 12.00 - pauza
12.00 - 13.30 - predavanje
13.30 - 14.00 - pitanja i odgovori

Cena kotizacije je 4.990,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.
Mole se učesnici da blagovremeno (pre održavanja vebinara) dostave svoja pitanja za predavača.

Prijavite se!

Rezervišite svoje mesto na vebinaru i pošaljite nam svoja pitanja.

VEBINAR: Specifičnosti radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja – aktuelna pitanja sa primerima iz prakse i primena Zakona o opštem upravnom postupku

VEBINAR: Specifičnosti radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja - aktuelna pitanja sa primerima iz prakse i primena Zakona o opštem upravnom postupku

Prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada regulisana su opštim i posebnim zakonima. Zbog velikog broja zakona koji regulišu radnopravni status zaposlenih, često se pojavljuju nedoumice u primeni.

Postoje mnoga nerešena pitanja vezana za uslove za prijem u radni odnos, postupak i način prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vreme, te prestanak ugovora o radu.

Aktuelna pitanja su i status pripravnika, specifičnost radnog odnosa nastavnika verske nastave, pedagoškog i andagoškog asistenta, ugovor o izvođenju nastave, kaznene odredbe.

Takođe, sporna je i primena Zakona o opštem upravnom postupku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Teme i predavači:

- Uslovi za prijem u radni odnos (obrazovanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika, sekretara)
- Uslov za rad (licenca za nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika, sekretara)
- Zasnivanje radnog odnosa, odnosno postupak prijema u radni odnos (preuzimanje sa liste, preuzimanje koje nije sa liste, na osnovu konkursa)
- Radni odnos na neodređeno vreme (postupak prijema)
- Radni odnos na određeno vreme (način prijema, trajanje radnog odnosa na određeno vreme)
- Status pripravnika
- Specifičnosti radnog odnosa nastavnika verske nastave, pedagoškog i andragoškog asistenta
- Ugovor o izvođenju nastave
- Prestanak radnog odnosa
- Kaznene odredbe

predavač: Biljana Antić, dipl. pravnik

Primena Zakona o opštem upravnom postupku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
- Upravni postupak
- Upravna stvar
- Supsidijarna i shodna primena drugog zakona
- Zasnivanje radnog odnosa 
(rešenje da niko nije izabran, rešenje o izboru kandidata i rešenje direktora po žalbi)
- Obavezni sastavni delovi rešenja
- Dostavljanje i konačnost rešenja 

predavač: Ruža Urošević, sudija Upravnog suda u penziji

Održavanje vebinara:

Prvi termin: 25. januar 2021. - održano
- on-line putem Zoom aplikacije
Okvirna satnica:
14.30 - 15.30 : prvo predavanje
15.30 - 15.40 : pauza
15.45 - 16.45 : drugo predavanje
16.45 - 17.30 : pitanja i odgovori

Cena kotizacije po vebinaru je 4.990,00 + PDV.
*Za prijavu većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih seminara odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Napomena: Mole se učesnici da blagovremeno (pre održavanja vebinara) dostave svoja pitanja za predavače.

1 2 3 11