Category Archives for "Vesti"

Tradicionalna prolećna savetovanja u Vrnjačkoj Banji! April 2023

Zepter hotel Vrnjačka Banja

AKTUELNA PITANJA U OBLASTI PROCESNOG, IMOVINSKOG I RADNOG PRAVA
25-28.4.2023.
Hotel Zepter Vrnjačka Banja

25. 4. 2023.
* Pravo na imovinu u praksi Evropskog suda
Dr Nataša Plavšić, sudija Ustavnog suda Srbije
* Pravo na imovinu u praksi Ustavnog suda
Nenad Petrov, savetnik Ustavnog suda Srbije
* Sporna pitanja u restituciji
Vlastimir Stojanović, Agencija za restituciju
* Reforma upravnog sudstva u procesu jačanja vladavine prava u Republici Srbiji
Radojka Marinković, sudija predsednica Upravnog suda
* Položaj pravosudnih profesija u svetlu novih zakonskih izmena
– Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union

26. 4. 2023.
* Pasivna legitimacija u postupku određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost
– Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
* Naknada za eksproprijaciju
– Prof. dr Milena Trgovčević Prokić, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Unovčenje imovine bivših republika u postupku stečaja
– Dr Dragiša B. Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
– Dr Marko Radović, sudija Privrednog suda u Beogradu

* Raspodela likvidacionog ostatka i viška deobne mase
– Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda

27. 4. 2023.
* Povremeni i privremeni poslovi
– Dr Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
* Posredovanje u radnom sporu
– Doc. dr Mila Petrović, Pravni fakultet Univerziteta Union
– Prof. dr Bojan Urdarević, Pravni fakultet u Kragujevcu
* Neopravdano bolovanje kao otkazni razlog
– Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu
* Arbitražno rešavanje radnih sporova u praksi u Republici Srbiji
– Dr Ivica Lazović, direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova

28. 4. 2023.
* Izvršenje u radnom pravu
– Doc. dr Zoran Vavan, docent na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad,
Univerzitet Union, Beograd
* Mobing u medicinskoj praksi
– Prim. dr Marjana Trkulja, psihijatar, Institut za medicinu rada Srbije

Plan rada:
Predavanja i diskusija svakog dana:
10.00 – 14.00 časova (kafe pauza od 30 minuta)
17.00 – 19.00 časova (po potrebi)

Šta dobijate:
* Zbornik radova – sva izlaganja predavača
* Sertifkat o učešću na savetovanju

Cenovnik savetovanja:
Cena kotizacije po učesniku iznosi
42.900,00 RSD + PDV (370,00 EUR / 715,00 BAM).
Pogodnosti:
Za prijavu više od dva učesnika iz jedne ustanove ili preduzeća odobravamo popust 10% za svakog sledećeg učesnika.
Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.

Cenovnik smeštaja:
Smeštaj učesnika je obezbeđen u hotelu Zepter Hotel Vrnjačka Banja 4*
Cene smeštaja su date po 1 osobi na bazi četiri puna pansiona
(24-28. 4. 2023)
1/1 = 47.500,00 RSD ( 405,00 EUR /790,00 BAM)
1/2 = 39.100,00 RSD (355,00 EUR /650,00 BAM)

Pansion počinje 24. 4. 2023. od 15.00 časova.
24. 4. 2023. – večera
25-27. 4. 2023. – doručak, ručak, večera
28. 4. 2023. – doručak i ručak

Prijava za savetovanje
Prijavljujem/o se za učešće na savetovanju: *
Smeštaj za vreme savetovanja - Zepter hotel Vrnjačka Banja na bazi 4 puna pansiona (24-28. 4. 2023): Tip: 1/1 1/2
Pitanje za predavače možete ostaviti prilikom prijave ili proslediti naknadno na mejl glosarijum@glosarijum.com.

Jednodnevni seminar – Prestanak radnog odnosa otkazom od strane poslodavca

PRESTANAK RADNOG ODNOSA OTKAZOM OD STRANE POSLODAVCA

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:
2.  12.  2022.
 IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd


Jednodnevni seminar:
Prestanak radnog odnosa otkazom od strane poslodavca

Predavači:
- Dr Nataša Zavođa, viši savetnik, Kabinet ministra bez portfelja za inovacije i tehnološki razvoj
- Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

 TEME:
I - NORMATIVNI DEO

* Zakon o radu, drugi propisi, opšti akti poslodavca, ugovor o radu, pravilnik o radnoj disciplini, kodeks ponašanja, interna pravila poslodavaca i drugi propisi
* razlozi za prestanak radnog odnosa
* prestanak radnog odnosa otkazom od strane poslodavca u smislu Zakona o radu
* pravna i fizička lica kao poslodavci u smislu Zakona o privrednim društvima; odgovorno lice kod poslodavca
* odlučivanje o prestanku radnog odnosa
* prestanak radnog odnosa direktora u smislu Zakona o radu i drugih propisa
* posebna zaštita od otkaza ugovora o radu

II -  Postupak otkaza ugovora o radu

* Inicijalni akt (prijava nedozvoljene radnje, događaja ili ponašanja), dokaz
* upozorenje zaposlenom, izjašnjenje zaposlenog i donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu (forma i sadržaj rešenja), dostavljanje rešenja
* druge mere umesto otkaza ugovora o radu
* pravne posledice prestanka radnog odnosa posebno ako je usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena  prestala potreba za obavljanjem  određenog posla  ili je  došlo  do smanjenja obima posla
* premeštaj na druge odgovarajuće ili druge poslove kod poslodavca, ukidanje ugovorenih poslova, vrednovanje zaposlenih pre raspoređivanja na nove poslove i zadatke
Prikaz sudske prakse

III - Pravne posledice nezakonitog otkaza ugovora o radu

* Sudska zaštita u smislu člana 195. Zakona o radu
* Vraćanje na rad zaposlenog
* naknada za nezakoniti otkaz ugovora o radu
* prijavljivanje zaposlenog posle vraćanja na rad po nalogu inspekcije rada ili po sudskoj presudi
* obaveza isplate poreza i doprinosa zaposlenom i dr.
prikaz sudske prakse

Okvirna satnica:
10.00 - 11.30 - predavanje
11.30 - 12.00 - pauza
12.00 - 13.00 - predavanje
13.00 - 14.00 - pitanja i odgovori

Prednost rada u manjim grupama: 
- mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačima,
- individualniji pristup,
- efikasniji sistem edukacije,
- informisanja o konkretnim problemima i/ili dilemama.
Svoja pitanja za predavače možete poslati na mejl
glosarijum@glosarijum.rs ili prilikom online prijave.

Cena kotizacije je 10.800,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

POKLON za sve učesnike seminara:
- Sudsko-advokatski rokovnik za 2023. godinu 

Prijavite se!

Rezervišite svoje mesto na seminaru i pošaljite nam svoja pitanja.

Tradicionalna jesenja savetovanja u ponovo Vrnjačkoj Banji! Novembar 2022

Zepter hotel Vrnjačka Banja

1 - 4. 11. 2022.
Zepter hotel Vrnjačka Banja

AKTUELNI PROBLEMI U SUDSKOJ PRAKSI U UPRAVNOM, RADNOM, PROCESNOM I PORODIČNOM PRAVU

1. 11. 2022.

* Evropski standardi u presudama Upravnog suda
– Katarina Manojlović Andrić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Aktuelni problemi u sudskoj praksi Upravnog suda
– Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda
* Postupak upisa u katastar nepokretnosti i žalba
– Ruža Urošević sudija Upravnog suda u penziji
* Odbacivanje tužbe u upravnom sporu
– Željko Škorić, sudija Upravnog suda

2. 11. 2022.

* Novine u statusno organizacionim zakonima
- Dragana Boljević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Zaštita javnog interesa – javna svojina
– Branko Stanić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Troškovi u upravnom, parničnom i krivičnom postupku
– Nadežda Vidić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu
* Novčana kazna u postupku izvršenja i obezbeđenja
- Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda

3. 11. 2022.

* Neka sporna pitanja u aktuelnoj radno-pravnoj praksi
– Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
* Radno-pravni položaj državnih službenika
– Nikola Kitarović, sudija Upravnog suda
* Nematerijalna šteta u sporovima iz radnog odnosa
– Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Kolektivni ugovori
- Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji
* Rad na crno
- Saša Perišić, Inspektorat za rad, pomoćnik direktora

4. 11. 2022.

* Utvrđivanje “najboljeg” interesa deteta
– Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Izdržavanje i regres
– Spomenka Zarić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Sličnosti i razlike postupaka lišenja poslovne sposobnosti i produženja roditeljskog prava
- Prof. dr Milena Trgovčević Prokić, Pravni fakultet Univerziteta Union

1 2 3 13