Category Archives for "Vesti"

Ćutanje administracije, sa aktuelnom sudskom praksom

Predavači: 

- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 1. novembar 2019, od 10h do 15h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Dnevni red:

10:00-11:30 – tema dana
11:30-12:00 – pauza
12:00-13:00 – sudska praksa
13:00-13:30 – pauza
13:30-15:00 – diskusija

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Jednodnevni seminar – Agresivnost i vršnjačko nasilje u predškolskim ustanovama

Vršnjačko nasilje je ozbiljan problem kako za dete, porodicu, tako i za celokupno društvo. Po mišljenju stručnjaka, začetak nasilnog ponašanja dece i mladih javlja se već u predškolskom dobu. Zato je za prevenciju vršnjačkog nasilja starije dece važno da se sa sprečavanjem nasilničkog ponašanja među vršnjacima počne što ranije, već u predškolskim ustanovama. Pošto je to nasilje društveni problem ono se mora rešavati sistematski, koordinacijom mnogih institucija (od porodice, vrtića do Skupštine i Vlade).
Seminar sa diskusijom ima za cilj da se ukaže na prirodu, korene i načine prevencije agresivnog i nasilničkog ponašanja dece u predškolskom uzrastu. Takođe, namera je da se pruži pomoć osoblju vrtića (vaspitačicama, medicinskim sestrama, stručnim saradnicima, rukovodiocima, spremačicama itd.) u njihovoj borbi protiv nasilja. A krajnji cilj je da se deca u vrtiću osećaju sigurno, zbrinuto i prijatno.
Kroz seminar i diskusiju učesnici ovog programa imaju priliku da ovladaju kako teorijskim znanjem o problemima nasilničkog ponašanja, tako i praktičnim veštinama kojima se mogu poslužiti u njegovom suzbijanju.

Program predviđa zajedničko razmatranje
pitanja i problema kao što su:
> Kako razlikovati vršnjačke sukobe, agresivno ponašanje od vršnjačkog nasilja?
> Gde su koreni agresivnosti i nasilja kod dece u predškolskom uzrastu?
> Zašto su neka deca agresivnija i sklonija nasilju od druge?
> Kako prepoznati decu koja su sklona nasilju, a kako decu koja često postaju žrtve?
> Šta da radi žrtva nasilja, da uzvrati ili ne?
> Šta treba odrasli da učine, a šta ne, kada se javi problem nasilja u vrtiću?
> Koliko su kazne za dečje nasilničko ponašanje efikasne?
> Koje su preventivne mere u suzbijanju vršnjačkog nasilja najprimerenije u vrtiću?

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 25. novembar 2019, od 10h do 14h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Jednodnevni seminar – Sporna pitanja u radu predškolskih ustanova

Koji su problemi zaposlenih u predškolskim ustanovama i kako ih rešavati?

Prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada regulisana su opštim i posebnim zakonima. Zbog velikog broja zakona koji regulišu radnopravni status zaposlenih, često se pojavljuju nedoumice u primeni.
Postoje mnoga nerešena pitanja vezana za uslove za prijem u radni odnos, postupak i način prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vreme, status pripravnika, radnopravni status direktora.
Takođe, sporna je i primena Zakona o opštem upravnom postupku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, kao i „večiti“ postupci javnih nabavki.

Predškolske ustanove su prvi stepenik u obrazovanju deteta, samim tim i jedna od najvažnijih institucija u dečjem razvoju. Da bismo pomogli zaposlenima u predškolskim ustanovama, da rešite najčešće nedoumice sa kojima se suočavate u svakodnevnom radu, organizujemo jednodnevno savetovanje sa najeminentnijim predavačima.

Teme i predavači:
- Uslovi za prijem u radni odnos
- Postupak i način prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vreme
- Status pripravnika
- Radnopravni status direktora

predavač: Biljana Antić, prosvetni inspektor

- Primena Zakona o opštem upravnom postupku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
predavač: Ruža Urošević, sudija Upravnog suda

- Aktuelna sudska praksa u postupcima javnih nabavki
predavač: Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 15. novembar 2019, od 14h do 18h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Cena kotizacije po seminaru je 9.800,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Jednodnevni seminar – Novine u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

Jednodnevni seminar

AKTUELNO
Novine u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

Predavači: 

- Prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union
- Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Službeni glasnik R. Srbije br. 54/19 ) stupio je na snagu 03.08.2019. godine, a primenjivaće se od 01.01.2020. godine.

  • Zakon donosi više novina u izvršni postupak: proširuje ovlašćenja javnih izvršitelja, drugačuje uređuje postupak izvršenja na osnovu verodostojne isprave kao i troškove izvršnog postupka i postupak po žalbi, pojačava zaštitu izvršnog dužnika kroz načelo srazmernosti i ograničenja izvršenja na zaradi i penziji, uvodi elektronsko javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti i pokretnih stvari, drugačije uređuje ulogu centra za socijalni rad u postupku izvršenja radi predaje ili oduzimanja deteta, predviđa postupak dobrovoljnog namirenja potraživanja, posebno uređuje postupak ostvarenja novčanog potraživanja prema Republici Srbiji, autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave, kroz samostalne članove (prelazne i završne odredbe) omogućava rasterećenje sudova od starih predmeta, itd.
Savetovanje je prilika da se zainteresovani polaznici blagovremeno pripreme za primenu zakona.

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 18. oktobar 2019, od 10h do 15h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Dnevni red:

10:00-11:30 – tema dana
11:30-12:00 – pauza
12:00-13:00 – sudska praksa
13:00-13:30 – pauza
13:30-15:00 – diskusija

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

ZAKON O KOMUNALNOJ MILICIJI (“Sl. glasnik RS”, br. 49/2019)

I UVODNE ODREDBE

Svrha komunalne milicije
Član 1.

Komunalna milicija na teritoriji opštine, grada i grada Beograda (u daljem tekstu: jedinica lokalne samouprave) obrazuje se za zakonom određene poslove čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti jedinice lokalne samouprave u oblastima, odnosno pitanjima komunalne delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara i obezbeđuje zaštita i održava red u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, kao i obezbeđuje nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: poslovi komunalne milicije).

Novi digitalni paket – Sudska praksa

Šta je digitalni paket Sudska praksa?

Digitalni paket Sudska praksa je novi tip digitalne pretplate i predstavlja arhivu sudskih odluka Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, iz časopisa “Izbor sudske prakse”.
Arhivu čine odluke iz časopisa od 2015. godine do najnovijih brojeva iz 2019. godine i redovno se dopu- njava (mesečno) odlukama svakog novog broja časopisa. Ova baza trenutno broji blizu 6.000 odluka. Paket se odnosi na 12 meseci pristupa digitalnoj bazi.

Prednosti paketa

› Baza od oko 6.000 sudskih odluka, koja se dopunjava na mesečnom nivou (preko 100 novih odluka svakog meseca!)
› Pristupanje se vrši putem našeg sajta, bez dodatnih instalacija i sa bilo kojeg uređaja!
› Jednostavan i brz način pretrage, pomoću filtera/kategorija:
- naziv suda,
- broj odluke,
- datum donošenja odluke,
- oblast prava,
- ključna reč.

Promotivna cena: 9.990,00 RSD 84,00 € / 164,00 KM.

1 2 3 8