Category Archives for "Savetovanja"

Vebinar – Troškovi upravnog postupka i upravnog spora

Vebinar: Troškovi upravnog postupka i upravnog spora

Predavač:
Ruža Urošević, sudija Upravnog suda u penziji

TROŠKOVI UPRAVNOG POSTUPKA

 • Vrste troškova upravnog postupka
 • Ko snosi troškove postupka?
 • Troškovi prvostepenog postupka
 • Troškovi drugostepenog postupka
 • Ko prethodno snosi troškove postupka?
 • Predujam troškova
 • Ko odlučuje o troškovima postupka?
 • Ko ima pravo na naknadu troškova i  pravo na nagradu?
 • Oslobađanje  plaćanja troškova
 • Troškovi zastupanja stranke od strane punomoćnika

TROŠKOVI UPRAVNOG SPORA

 • Troškovi tužioca u upravnom sporu
 • Troškovi tužioca u upravnom sporu
 • Troškovi tuženog organa
 • Troškovi zainteresovanog lica
 • Zastupanje više stranaka u upravnom sporu
 • Vrste troškova u upravnom sporu
 • Uslovi za priznavanje troškova
 • Naknada troškova po tužbi zbog ćutanja uprave
 • Odstupanja od pravila o naknadi troškova

Održavanja vebinara:

-  online putem Zoom aplikacije
- 21. april 2021. od 10h do 14h
Okvirna satnica:
10.00 - 11.30 - predavanje
11.30 - 12.00 - pauza
12.00 - 13.30 - predavanje
13.30 - 14.00 - pitanja i odgovori

Cena kotizacije je 4.990,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.
Mole se učesnici da blagovremeno (pre održavanja vebinara) dostave svoja pitanja za predavača.

Prijavite se!

Rezervišite svoje mesto na vebinaru i pošaljite nam svoja pitanja.

Vebinar – Mobing – zakon i praksa

Vebinar: Mobing - zakon i praksa

Predavač:
Olga Vučković Kićanović, akreditovani trener i posrednik pri Ministarstvu pravde, licencirani predavač  u Nacionalnoj akademiji,  autor Komentara Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu (Socijalno-ekonomski savet 2011, 2015).

Cilj obuke:

 • Praktični odgovori i smernice
  u vezi primene Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, uz poseban  osvrt na situaciju izazvanu pandemijom, a sve na primerima iz prakse.
 • Osposobljavanje učesnika
  za interno rešavanje spora i sticanje ključnih veština posredovanja.

ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU U PRAKSI

> Prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih koje  proističu iz ZSZR
> Razgraničavanje mobinga od kršenja drugih prava, lične preosetljivosti i organizacionih propusta
> Manipulacija mobingom - utvrđivanje i sankcionisanje zloupotrebe prava na zaštitu
> Mobing u koroni: rad od kuće i „multitasking“ – kako zaštiti interes poslodavca, a ne ugroziti prava zaposlenih
> Motivi mobinga, mentalni sklop mobera i žtrve, kako se od mete postaje žrtva
> Oprobani mehanizmi prevencije mobinga i harmonizacije odnosa – primeri dobre prakse

PROCESUIRANJE MOBINGA
Interni postupak – zakonska obaveza i procesni uslov za tužbu

> Pokretanje, tok okončanje, pravno dejstvo
> Sporazum – sadržaj, formulisanje, praćenje primene / primeri iz prakse
> Obustava -  razlozi i pravne posledice / primeri iz prakse
> Utvrđivanje i sankcionisanje  zloupotrebe orava na zaštitu u disciplinskom postupku  / primeri iz prakse

PROCESUIRANJE MOBINGA - Sudski postupak – tužbeni zahtevi i sudska praksa

 > Privremene mere i pravo i uslovi za odbijanje rada uz zaradu
> Prebacivanje tereta dokazivanja na sa tužioca na tuženoga / izazovi, zakon i praksa
> Šta mobing čini “verovatnim”, a čime se “verovatnoća” osporava / primeri iz prakse

MINI OBUKA UČESNIKA ZA USPEŠNO SPROVOĐENJE POSREDOVANJA

> Značaj i uloga posrednika – ovlašćenja, prava i ograničenja u postupku
> Faze i tok posredovanja / hodogram po sesijama
> Ključne emocionalne i socijalne  veštine posrednika na primerima dobre prakse
> Formulisanje sporazuma i obustave
> Mapiranje izvora problema i preporuka poslodavcu

Održavanja vebinara:

- online putem Zoom aplikacije
- 14. april 2021. od 10h do 14h
Okvirna satnica:
10.00 - 11.30 - predavanje
11.30 - 12.00 - pauza
12.00 - 13.30 - predavanje
13.30 - 14.00 - pitanja i odgovori

Cena kotizacije je 4.990,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.
Mole se učesnici da blagovremeno (pre održavanja vebinara) dostave svoja pitanja za predavača.

Vebinar – Emocionalno i socijalno inteligentni lideri

Vebinar: Emocionalno i socijalno inteligentni lideri

Predavač:
Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog

U tehnološki razvijenom svetu, gde su promene radikalne i izuzetno brze, da bi neko preduzeće ili udruženje opstalo i dalje napredovalo, mora imati rukovodstvo dovoljno sposobno da se nosi sa drastičnim promenama i upravlja krizom. Zato su, posebno danas, potrebni lideri novog kova, fleksibilni, koji imaju viziju i socijalne veštine da svoju kompaniju uspešno provedu kroz sva iskušenja. U savremenom društvu za poslovni uspeh mnogo su značajniji kreativnost i emocionalne kompetencije, od „hladne“, logičke inteligencije i tehničkih, rutinskih veština.

Emocionalno inteligentni, rezonantni lideri, orijentisani na ljude, na njihove probleme, emocije i motive, kadri su da probude energiju zaposlenih i da ih motivišu da teškoće i krize pretvore u izazove.

Svrha vebinara je da talentovanim liderima (na svim nivoima i u svim domenima, od politike do privrede) ukaže na značaj socijalne i emocionalne inteligencije za uspešno upravljanje kolektivom, koje zaposlenima donosi ne samo lično zadovoljstvo, nego i veći radni učinak, a čitavom preduzeću ugled i profit.

Učesnici vebinara će kroz predavanje saznati koji su bitni aspekti emocionalne inteligencije i koje sposobnosti, socijalne i komunikacijske veštine treba da ima podsticajni, emocionalno inteligentan lider i kako mogu da razviju veštinu aktivnog slušanja, čitanja neverbalnih znakova, kako da spoznaju i upravljaju svojim emocijama, kako da razviju sposobnost empatije, razumevanja i upravljanja emocijama drugih, kako se rešavaju unutargrupni konflikti itd.

Program predviđa zajedničko razmatranje
pitanja i problema kao što su:
> Šta je emocionalna inteligencija i kako utiče ne samo na uspeh u poslu, nego i na uspeh u odnosu sa drugim ljudima i na mentalno zdravlje i dužinu života? 
Zašto je liderima neophodna osim racionalne, „suve“ inteligencije i emocionalna i socijalna inteligencija.
> Ko je lider, kakva je njegova uloga i po čemu se razlikuje od menadžera?
>
Koji su osnovni tipovi  lidera, u čemu je suštinska razlika?
> Koji su stilovi liderstva zastareli i neuspešni u današnjem poslovnom svetu?
> U čemu je bitna razlika između vizionarskog i trenerskog stila liderstva?
>
Šta odlikuje afilijativnog lidera, a šta demokratskog i koje su mane i vrline jednog i drugog liderstva?
> Kakva je samosvest, a kakva društvena svest emocionalno inteligentnog, rezonantnog lidera i koje osobine i veštine treba da ima da mogao da uspešno upravlja samim sobom, a koje da bi upravljao drugima?

Održavanja vebinara:

- online putem Zoom aplikacije
- 11. mart 2021. od 10h do 14h
Okvirna satnica:
10.00 - 11.30 - predavanje
11.30 - 12.00 - pauza
12.00 - 13.30 - predavanje
13.30 - 14.00 - pitanja i odgovori

Cena kotizacije je 4.990,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.
Mole se učesnici da blagovremeno (pre održavanja vebinara) dostave svoja pitanja za predavača.

Prijavite se!

Rezervišite svoje mesto na vebinaru i pošaljite nam svoja pitanja.

VEBINAR: Specifičnosti radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja – aktuelna pitanja sa primerima iz prakse i primena Zakona o opštem upravnom postupku

VEBINAR: Specifičnosti radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja - aktuelna pitanja sa primerima iz prakse i primena Zakona o opštem upravnom postupku

Prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada regulisana su opštim i posebnim zakonima. Zbog velikog broja zakona koji regulišu radnopravni status zaposlenih, često se pojavljuju nedoumice u primeni.

Postoje mnoga nerešena pitanja vezana za uslove za prijem u radni odnos, postupak i način prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vreme, te prestanak ugovora o radu.

Aktuelna pitanja su i status pripravnika, specifičnost radnog odnosa nastavnika verske nastave, pedagoškog i andagoškog asistenta, ugovor o izvođenju nastave, kaznene odredbe.

Takođe, sporna je i primena Zakona o opštem upravnom postupku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Teme i predavači:

- Uslovi za prijem u radni odnos (obrazovanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika, sekretara)
- Uslov za rad (licenca za nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika, sekretara)
- Zasnivanje radnog odnosa, odnosno postupak prijema u radni odnos (preuzimanje sa liste, preuzimanje koje nije sa liste, na osnovu konkursa)
- Radni odnos na neodređeno vreme (postupak prijema)
- Radni odnos na određeno vreme (način prijema, trajanje radnog odnosa na određeno vreme)
- Status pripravnika
- Specifičnosti radnog odnosa nastavnika verske nastave, pedagoškog i andragoškog asistenta
- Ugovor o izvođenju nastave
- Prestanak radnog odnosa
- Kaznene odredbe

predavač: Biljana Antić, dipl. pravnik

Primena Zakona o opštem upravnom postupku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
- Upravni postupak
- Upravna stvar
- Supsidijarna i shodna primena drugog zakona
- Zasnivanje radnog odnosa 
(rešenje da niko nije izabran, rešenje o izboru kandidata i rešenje direktora po žalbi)
- Obavezni sastavni delovi rešenja
- Dostavljanje i konačnost rešenja 

predavač: Ruža Urošević, sudija Upravnog suda u penziji

Održavanje vebinara:

Prvi termin: 25. januar 2021. - održano
- on-line putem Zoom aplikacije
Okvirna satnica:
14.30 - 15.30 : prvo predavanje
15.30 - 15.40 : pauza
15.45 - 16.45 : drugo predavanje
16.45 - 17.30 : pitanja i odgovori

Cena kotizacije po vebinaru je 4.990,00 + PDV.
*Za prijavu većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih seminara odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Napomena: Mole se učesnici da blagovremeno (pre održavanja vebinara) dostave svoja pitanja za predavače.

Tradicionalna jesenja savetovanja u ponovo Vrnjačkoj Banji! Novembar 2020

Zepter hotel Vrnjačka Banja

I savetovanje (9-11. novembar 2020)
Zepter hotel Vrnjačka Banja

Primena propisa u oblasti rada


* Sudska praksa kao izvor pravnog poretka
- Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji
* Prestanak radnog odnosa - praksa Ustavnog suda i njen domašaj
- Nenad Petrov, stručni saradnik u Ustavnom sudu
* Praksa Vrhovnog kasacionog suda u primeni opštih propisa o radu
-Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Praksa Vrhovnog kasacionog suda u rešavanju sukoba nadležnosti između Upravnog suda i drugih sudova u oblasti radnih odnosa
- Katarina Manojlović Andrić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Praksa Upravnog suda u primeni propisa o radu u organima i službama države
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
* Praksa Privrednog apelacionog suda u rešavanju radnih sporova nakon otvaranja stečaja
- Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda
* Sudska zaštita prava na rad nakon prestanka stečajnog razloga
- Dr Marko Radović, sudija Privrednog suda u Beogradu
* Praksa u primeni propisa o mirnom rešavanju radnih sporova, sa posebnim osvrtom na propise o mobingu
– Olga Vučković Kićanović, akreditovani trener i posrednik pri Ministarstvu pravde
* Praksa u sporovima povodom dosadašnjeg agencijskog zapošljavanja i suočavanje sa Zakonom o agencijskom zapošljavanju
- Nataša Nikolić, rukovodilac Usluga za personalnu administraciju NIS
- Milan Ranđelović, menadžer za radno-pravne odnose NIS
* Procesna pravila o parnicama iz radnih odnosa
- Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji
* Punomoćnik i komisionar u sporovima iz radnih odnosa
- Milan Ivošević, advokat
* Praksa u primeni propisa o izvršenju presude vraćanja zaposlenog na rad
- Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union

II savetovanje (12-14. novembar 2020)
Zepter hotel Vrnjačka Banja

Novine u izvršnom zakonodavstvu Srbije

* Analiza stanja izvršnog zakonodavstva u građanskim stvarima u Republici Srbiji
- Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Specifična pravna sredstva u izvršnom postupk
- Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda
* Prodaja nepokretnosti
- Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu
* Prvostepeni postupak
- Nikola Stošić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu
* Verodostojne isprave i pravni lekovi
- Jasmina Stamenković, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Mere obezbeđenja i hipoteka
- Doc. dr Vladimir Crnjanski, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Izvršnost javnobeležnikih akata i vanparnične odluke
- Dr Milena Trgovčević Prokić, sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union
* Posebni postupci – vraćanja radnika na rad, izvršenje u porodičnim stvarima i sl.
- Zoran Vavan, doktorand, Pravni fakultet Univerziteta Union

Jednodnevni seminar – Poslovna komunikacija, konflikti, pregovaranje

BROJ MESTA OGRANIČEN | RAD U MANJIM GRUPAMA

Organizacija seminara će biti u skladu sa preporučenim merama, a u vezi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 - koronavirusa.

Poslovna komunikacija, konflikti, pregovaranje
Predavač: Olga Vučković Kićanović,
iskusan stručnjak i predavač u oblasti radnog prava, radnih odnosa i komunikacije; specijalizovana za socijalni dijalog u Međunarodnoj organizaciji rada, akreditovani trener Nacionalne akademije, posrednik pri Ministarstvu pravde. Autor knjiga "Praktikum poslovnog uspeha", "Karijerologija" i "Komentar Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu".

Termin: 26. jun 2020, od 10h do 14h

 • Cilj seminara: usvajanje lako primenljivih tehnika i alata konstruktivne komunikacije kroz praktične vežbe.

I - POSLOVNA KOMUNIKACIJA
Kako pojačati samopouzdanje i postići cilj?

- pobediti blokatore u komunikaciji –  primeri iz prakse
- slušati  aktivno i izbeći šest najčesćih vrsti “neslušanja”
- pojačati ubedljivost oprobanim tehnikama
- pitati mudro i vešto: kakvo pitanje, takav odgovor - primeri iz prakse
- kontrolisati efikasno (Adižes), a kritikovati konstruktivno – primeri iz prakse
- taktično saopštiti neprijatnu vest
- uvažiti  internu komunikaciju koliko i eksternu
-  koristiti neverbalnu poruku kao saveznika i kontrolisati je da bude izdajnik
- ostvariti dobar prvi utisak i efektan  javni nastup (po Puliceru) - primeri dobre prakse
- VEŽBA

II - KONFLIKTI NA RADU
Kako ih prevenirati i rešiti konstruktivno?

- mapirati najčešće organizacione uzroke i korigovati ih  – primeri iz prakse
-“amortizovati”stres i bes i uspostaviti samokontrolu – primeri dobre prakse
- savladati tehnike rešavanja konflikata i odabrati najadekvatniju za datu situaciju
- asertivnošću smekšati  “teške” kolege, partnere i stranke – primeri iz prakse
-“strateški” popustiti u situaciji  kad je odnos važniji nego “biti u pravu”
- znati kad poslodavac treba, a kad mora da se umeša u rešavanje  konflikta među zaposlenima
- VEŽBA

III - VEŠTINE  PREGOVARANJA i SOCIJALNI DIJALOG
Kako do win-win rešenja?

pribaviti sve relevantne informacije pre ulaska u pregovore
- koncipirati tok pregovora, definisati krajnji cilj i granice popuštanja – ne “gađati” u nejasnu metu
- osetiti pravi čas za uslugu, protivuslugu i finalnu ponudu
- izbeći 10 najčešćih grešaka u pregovaranju i imati taktiku kad se pregovori “zaglave”
- pravno dejstvo postignutog ugovora/sporazuma

 • Prednost rada u manjim grupama:
  - mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačima,
  - individualniji pristup,
  - efikasniji sistem edukacije,
  - informisanja o konkretnim problemima i/ili dilemama.

RADNI MATERIJAL: PPP, testovi, korisni članci.

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 26. jun 2020, od 10h do 16h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Prijavite se!

Rezervišite svoje mesto na seminaru i pošaljite nam svoja pitanja.

Jednodnevni seminar – Radni odnosi

- AKTUELNO -

BROJ MESTA OGRANIČEN | RAD U MANJIM GRUPAMA

Organizacija seminara će biti u skladu sa preporučenim merama, a u vezi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 - koronavirusa.

Jednodnevni seminar: Radni odnosi

Predavači:
- Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji
- Milan Ivošević, advokat

Novi termin: 19.6.2020.

 • Prednost rada u manjim grupama: 
  - mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačima,
  - individualniji pristup,
  - efikasniji sistem edukacije,
  - informisanja o konkretnim problemima i/ili dilemama.
TEME:
I - ZAKON O RADU
 1. Obavljanje poslova sa povećanim rizikom
 2. Obavljanje poslova van prostorija poslodavca radom na daljinu i radom od kuće
 3. Modifikacije radnog vremena uvođenjem nepunog i skraćenog radnog vremena, smenskog i prekovremenog rada
 4. Privremeno upućivanje zaposlenog kod drugog poslodavca
 5. Poremećaji u radu zbog: prekida ili smanjenja obima rada bez krivice zaposlenog i prekida rada po naredbi nadležnog državnog organa.
 6. Posebna zaštita zaposlenih na radu omladine, trudnica i osoba sa invaliditetom
 7. Uvođenje minimalne zarade
 8. Naknada štete zbog krajnje nepažnje poslodavca
 9. Višak zaposlenih
 10. Udaljenje sa rada i disciplinske mere
 11. Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca zbog povrede radnih obaveza i nepoštovanja radne discipline
 12. Preobražaj radnog odnosa na određeno vreme (ako bude zasnovan po prestanku radnog odnosa) u radni odnos na neodređeno vreme
 13. Preobražaj rada van radnog odnosa (ako bude zasnovan van radnog odnosa) u rad u radnom odnosu na neodređeno vreme
II - ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
 1. Pravo na naknadu zarade zbog propisane mere obavezne izolacije kliconoša ili zbog zarazne bolesti
III - ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI
 1. Pravo na naknadu zarade
Svoja pitanja za predavače možete poslati na mejl
glosarijum@glosarijum.rs ili prilikom online prijave.

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 19. jun 2020, od 10h do 14h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

POKLON za sve učesnike seminara:
- Stručna literatura iz oblasti radnog prava

Prijavite se!

Rezervišite svoje mesto na seminaru i pošaljite nam svoja pitanja.

Jednodnevni seminar – Mobing – Zakon i praksa

BROJ MESTA OGRANIČEN | RAD U MANJIM GRUPAMA

Mobing - Zakon i praksa
Predavač: Olga Vučković Kićanović,
akreditovani trener i posrednik pri Ministarstvu pravde,
licencirani predavač na temu mobinga u Nacionalnoj akademiji, autor Komentara Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu

 • Jednodnevni seminar koji će Vam dati praktične odgovore na sva pitanja u vezi primene Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu.
 • TEME:
  - Prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih koje proističu iz Zakona
  - Šta je mobing po ZSZR, a šta manipulacija, subjektivni doživljaj i zloupotreba prava na zaštitu – primeri iz prakse
  - Procesuiranje mobinga i prebacivanje tereta dokazivanja na tuženoga
  - Šta mobing čini “verovatnim”, a čime se “verovatnoća” osporava – zakon i praksa
  - Interni postupak rešavanja spora posredovanjem – pokretanje, tok, okončanje, pravno dejstvo
  - Sporazum – sadržaj, formulisanje, praćenje primene - primeri iz prakse
  - Obustava - razlozi i pravne posledice - primeri iz prakse
  - Alati i veštine uspešnog posredovanja – primeri iz prakse

  - Šta je zloupotreba prava na zaštitu - primeri iz prakse
  - Pravo poslodavca na utvrđivanje zloupotrebe prava na zaštitu od mobinga
  - Sudski postupak – tužbeni zahtevi i naknada štete - primeri iz prakse
  - Privremene mere i pravo na odbijanje rada uz zaradu - primeri iz prakse
  - Po želji učesnika RADIONICA – simulacija posredovanja spora povodom mobinga
 • Prednost rada u manjim grupama:
  - mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačima,
  - individualniji pristup,
  - efikasniji sistem edukacije,
  - informisanja o konkretnim problemima i/ili dilemama.
OČEKIVANI ISHOD SEMINARA:
prepoznavanje mobinga i razgraničavanje od zloupotrebe prava na zaštitu, osposobljavanje polaznika za interno rešavanje spora i uvođenje oprobanih preventivnih mera suzbijanja mobinga, upoznavanje sa sudskom praksom internih i sudskih rešenja.

RADNI MATERIJAL: PPP, tekstovi o mobingu, dokazivanju, veštačenju, primeri akta o pokretanju postupka, sporazuma i obustave, presude.

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 30. mart 2020, od 10h do 14h - ODLOŽENO DO DALJNJEG
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Jednodnevni seminar – Zaštita podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama od javnog značaja

BROJ MESTA OGRANIČEN | RAD U MANJIM GRUPAMA

Zaštita podataka o ličnosti
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Slobodan pristup informacijama od javnog značaja
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda

 • Prednost rada u manjim grupama: 
  - mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačima,
  - individualniji pristup,
  - efikasniji sistem edukacije,
  - informisanja o konkretnim problemima i/ili dilemama.

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 6. mart 2020, od 10h do 14h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd
* U pauzama posluženje.

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

POKLONI za sve učesnike seminara:
- Sudsko-advokatski rokovnik za 2020. godinu (prilikom uplate kotizacije šaljemo rokovnik na Vašu adresu)
- Stručna literatura iz oblasti upravnog prava (zbornici radova)

Jednodnevni seminar – Vršnjačko nasilje u osnovnoj školi: oblici, koreni, prevencija i tretman

Vršnjačko nasilje u osnovnoj školi: oblici, koreni, prevencija i tretman

Vršnjačko nasilje u osnovnoj školi je ozbiljan problem kako za pojedinačnog učenika (žrtvu, nasilnika), njegovu porodicu, razred, školu, tako i za celokupno društvo. S obzirom da nasilničko ponašanje u školi ne prolazi samo od sebe, potrebno je što pre delovati kada se pojavi. Zato je za prevenciju vršnjačkog nasilja važno da se sa njegovim sprečavanjem počne što ranije, već u nižim razredima osnovne škole.
Nasilje u školi kao ozbiljan i urgentni društveni problem, mora se rešavati sistemski, koordinacijom mnogih institucija (od porodice, preko škole, pa do skupštine i vlade).
Seminar sa diskusijom ima za cilj da se ukaže na prirodu, oblike, korene i načine prevencije nasilničkog ponašanja vršnjaka na osnovnoškolskom uzrastu. Zatim, da pruži pomoć učenicima i osoblju škole (direktoru, nastavnicima, razrednim starešinama, stručnim saradnicima, psiholozima, pedagozima, obezbeđenju, spremačicama itd.) u prepoznavanju različitih vrsta nasilja i u njihovoj borbi protiv nasilja (kako sprečiti nasilje, kako stvoriti dobru klimu u razredu, kako rešavati sukobe, šta raditi sa nasilnikom, a šta sa žrtvom itd.). A krajnji cilj je da se deca u školi osećaju sigurno, zbrinuto, prihvaćeno i zadovoljno.
Kroz predavanje i diskusiju učesnici ovog programa imaju priliku da ovladaju kako teorijskim znanjem o problemima nasilničkog ponašanja, ali i praktičnim veštinama (socijalne veštine uspešne komunikacije, empatije, medijacije) kojima se mogu poslužiti u njegovom suzbijanju.

Program predviđa zajedničko razmatranje
pitanja i problema kao što su:
> Kako razlikovati vršnjačke sukobe, koškanje, zadirkivanje od vršnjačkog nasilja?
> Koji su činioci koji utuču na porast nasilja učenika u osnovnoj školi? Koja je uloga porodice, a koja šire socijalne sredine?
Kako prepoznati decu koja su sklona nasilju, a kako decu koja često postaju žrtve?
> Zašto su neka deca često sklona nasilju, koji su njihovi motivi i ciljevi?
> Da li nulta tolerancija na nasilje znači suzbijanje svake agresovnosti učenika?
> Kakva je uloga roditelja i porodice u sprečavanju nasilja u školi?
> Da li strogim kaznama može iskoreniti vršnjačko nasilje u školi?
> Koje su preventivne mere u suzbijanju vršnjačkog nasilja u školi najprimerenije i najdelotvornije?

Predavač:
Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 23. decembar 2019, od 10h do 14h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.