Category Archives for "Savetovanja"

Novine u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

Jednodnevni seminar

AKTUELNO
Novine u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

Predavači: 

- Prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union
- Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 18. oktobar 2019, od 10h do 15h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Dnevni red:

10:00-11:30 – tema dana
11:30-12:00 – pauza
12:00-13:00 – sudska praksa
13:00-13:30 – pauza
13:30-15:00 – diskusija

Cena kotizacije po seminaru je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

5. Razuman rok u upravnom i sudskom postupku, sa aktuelnom sudskom praksom

Jednodnevni seminar

AKTUELNO
5. Razuman rok u upravnom i sudskom postupku,
sa aktuelnom sudskom praksom

Predavači: 

- Gordana Bogdanović, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 8. novembar 2019, od 10h do 15h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Dnevni red:

10:00-11:30 – tema dana
11:30-12:00 – pauza
12:00-13:00 – sudska praksa
13:00-13:30 – pauza
13:30-15:00 – diskusija

Cena kotizacije po seminaru je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

4. Ćutanje administracije, sa aktuelnom sudskom praksom

Jednodnevni seminar

AKTUELNO
4. Ćutanje administracije,
sa aktuelnom sudskom praksom

Predavači: 

- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 1. novembar 2019, od 10h do 15h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Dnevni red:

10:00-11:30 – tema dana
11:30-12:00 – pauza
12:00-13:00 – sudska praksa
13:00-13:30 – pauza
13:30-15:00 – diskusija

Cena kotizacije po seminaru je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

3. Zaštita podataka o ličnosti, sa aktuelnom sudskom praksom

Jednodnevni seminar

AKTUELNO
3. Zaštita podataka o ličnosti,
sa aktuelnom sudskom praksom

Predavači: 

- Zorica Kitanović, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 4. oktobar 2019, od 10h do 15h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Dnevni red:

10:00-11:30 – tema dana
11:30-12:00 – pauza
12:00-13:00 – sudska praksa
13:00-13:30 – pauza
13:30-15:00 – diskusija

Cena kotizacije po seminaru je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

2. Žalba u upravnom postupku, sa aktuelnom sudskom praksom + Slobodan pristup informacijama od javnog značaja, sa aktuelnom sudskom praksom

Jednodnevni seminar

2 u 1 - dve teme u jednom danu
2. Žalba u upravnom postupku,
sa aktuelnom sudskom praksom

+ Slobodan pristup informacijama
od javnog značaja,
sa aktuelnom sudskom praksom

Predavači: 

- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 27. septembar 2019, od 10h do 15h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Dnevni red:

10:00-11:30 – tema dana
11:30-12:00 – pauza
12:00-13:00 – sudska praksa
13:00-13:30 – pauza
13:30-15:00 – diskusija

Cena kotizacije po seminaru je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

2. Žalba u upravnom postupku, sa aktuelnom sudskom praksom

Jednodnevni seminar

2. Žalba u upravnom postupku,
sa aktuelnom sudskom praksom

Predavač: 

- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 20. septembar 2019, od 10h do 15h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Dnevni red:

10:00-11:30 – tema dana
11:30-12:00 – pauza
12:00-13:00 – sudska praksa
13:00-13:30 – pauza
13:30-15:00 – diskusija

Cena kotizacije po seminaru je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

1. Troškovi upravnog i sudskog postupka (sa težištem na troškovima zastupanja stranke i sa aktuelnom sudskom praksom)

Jednodnevni seminar

ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA
NOVI TERMIN

1. Troškovi upravnog i sudskog postupka
(sa težištem na troškovima zastupanja stranke
i sa aktuelnom sudskom praksom)

Predavači: 

- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 13. septembar 2019, od 10h do 15h - POPUNJEN BROJ MESTA
NOVI TERMIN: 20. septembar 2019, od 10h do 15h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Dnevni red:

10:00-11:30 – tema dana
11:30-12:00 – pauza
12:00-13:00 – sudska praksa
13:00-13:30 – pauza
13:30-15:00 – diskusija

Cena kotizacije po seminaru je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Tradicionalna prolećna savetovanja ove godine u Beogradu!

I savetovanje - Problemi u sadržini radnopravnih propisa i njihovoj primeni
(8 - 10. maj 2019. godine, hotel Tulip Inn Putnik, Beograd)

II savetovanje - ​Upravni postupak i upravni spor iz ugla sudske prakse
(20 - 22. maj 2019. godine, hotel Tulip Inn Putnik, Beograd)

* Opšti i posebni propisi o radu i statusni problemi službenika, nameštenika i funkcionera
- Prof. dr Zoran Ivošević

* Problemi u primeni opštih propisa o: zasnivanju radnog odnosa, zaključenju i izmeni ugovora o radu, radu na neodređeno i određeno vreme i vrstama radnog odnosa

- Milan Ivošević, advokat

* Problemi u primeni opštih propisa o: zaštiti na radu, zaradama, naknadama zaradi i drugim primanjima, kao i naknadi štete prouzrokovane na radu
-Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

* Problemi u primeni propisa o preobražaju: rada na određeno u rad na neodređeno vreme; rada van radnog odnosa u rad u radnom odnosu; rada nameštenika u rad službenika
- Prof. dr Zoran Ivošević

* Problemi o primeni opštih propisa o: radnom vremenu, odmorima, odsustvima i položaja zaposlenih u slučaju promene poslodavca
- Milan Ivošević, advokat

* Problemi u primeni opštih propisa o: disciplinskoj odgovornosti, udaljenju sa rada, prestanku radnog odnosa i pravnim posledicama nezakonitog prestanka rada
- Prof. dr Zoran Ivošević

* Rešavanje problema putem mišljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
- Bojana Stanić, državni sekretar, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

* Problemi u primeni propisa o rešavanju radnih sporova pred sudovima opšte nadležnosti
- Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

* Odlučivanje žalbenih komisija kao kolektivnih organa
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda

* Da li bi Upravni sud, pored poništavanja rešenja o prestanku radnog odnosa, mogao odlučivati i o vraćanju službenika na rad i naknadi štete zbog izostalih primanja?
- Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu

* Funkcionisanje i pravci razvoja upravnog sudstva u Republici Srbiji
- Jelena Ivanović, predsednik Upravnog suda

* E-uprave i E-sud (stanje i pravci razvoje)
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

* Primena načela zakonitosti i predvidivosti u upravnom postupku
- Vesna Čogurić, sudija Upravnog suda

* Troškovi upravnog postupka i upravnog spora
- Mira Stević Kapus, sudija Upravnog suda

* Vanredna pravna sredstva u upravnom postupku
- Tomislav Medved, sudija Upravnog suda

* Primena Zakona o opštem upravnom postupku u postupcima inspekcijskog nadzora
- Zorica Kitanović, sudija Upravnog suda

* Pravo pravnih sledbenika na vraćanje oduzete imovine i obeštećenje
- Dušanka Marjanović, sudija Upravnog suda u penziji

* Poništavanje rešenja o izuzimanju gradskog građevinskog zemljišta
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda

* Zaštita podataka o ličnosti
- Sandra Paunović, sudija Upravnog suda                                                                 

* Materijalno-pravni aspekti prava na azil u Republici Srbiji
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu                                     

​*Povreda prava na suđenje u razumnom roku u upravnom sporu
- Gordana Bogdanović, sudija Upravnog suda

* Prikaz Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
- Snežana Petrović, savetnik Upravnog suda       

* Sudska praksa u primeni novog ZUP-a
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Tradicionalna jesenja savetovanja u Vrnjačkoj Banji! Oktobar-novembar 2018

I savetovanje (29.10 – 31.10.2018)
 Zakon o privrednim društvima – nova zakonska rešenja i sporna pitanja

Nova zakonska rešenja u postupku likvidacije privrednih društava
– Gordana Ajnšpiler Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Sticanje i sloboda prenosa udela u društvu sa ograničenom odgovornošću
– Branko Stanić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Dejstvo sudske odluke u postupku prinudnog otkupa akcija
– Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Položaj preduzetnika po Zakonu o privrednim društvima
– Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda

Prestanak društva po odluci suda
– Tatjana Matković Stefanović, sudija Privrednog apelacionog suda

Raspolaganje imovinom velike vrednosti
– Dragica Lakić savetnik Vrhovnog kasacionog suda

Ništavost statusnih ugovora
– Biljana Kantar savetnik Vrhovnog kasacionog suda

Aktuelna pravna shvatanja sudske prakse Privrednog apelacionog suda
– Jelena Vildović sudija Privrednog apelacionog suda

II savetovanje (1.11 – 3.11.2018)
Sporna pitanja u izvršnom postupku i u postupku veštačenja

Izvršne isprave donete u postupku izvršenja
– Prof. dr Nebojša Šakrić, Pravni fakultet Univerziteta Union

Izvršenje na akcijama i udelima
– Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda

Verodostojne isprave
– Jasmina Stamenković, sudija Privrednog apelacionog suda

Mere obezbeđenja i prodaja nepokretnosti
– Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu

Potreba reformisanja Zakona o veštačenju
– Prof. dr Nebojša Šakrić, Pravni fakultet Univerziteta Union

Veštačenje u parničnom postupku
– Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda

Veštačenje u vanparničnom postupku
– Dr Milena Trgovčević Prokić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu

Uloga i zadaci procenitelja i veštaka u postupku izvršenja
– Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu

Tradicionalna prolećna savetovanja u Vrnjačkoj Banji! April 2018

 I savetovanje (23-25.4.2018)

ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I O NOVINAMA U ZAKONU O RADU

1. Odnos opštih i posebnih propisa o radu
– Dr Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog suda u penziji
2. Izmene i dopune Zakona o radu iz 2017. godine
– Bojana Potežica, ekspert iz oblasti radnog prava
3. Radni odnos funkcionera po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Dr Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog suda u penziji
4. Vrste radnog odnosa i radnih mesta po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Milan Ivošević, advokat
5. Popunjavanje radnih mesta po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Jelena Ljubinković, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
6. Stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Dražen Maravić, v.d. direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
7. Disciplinska i odštetna odgovornost službenika zaposlenih u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Dr Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog suda u penziji
8. Prestanak radnog odnosa i prestanak potrebe za radom
– Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
9. Zaštita prava službenika
– Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
10. Radni odnos nameštenika po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
11. Upravljanje ljudskim resursima po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Bojana Potežica, ekspert iz oblasti radnog prava
12. Posebni propisi za organe, službe i organizacije AP Vojvodine
– Dr Vesna Bilbija, savetnik Upravnog suda

II savetovanje (26-28.4.2018)
ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA U UPRAVNOM SPORU

1. Pravna priroda akta donetog u postupku ostvarivanja prava i dužnosti službenika
– Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
2. Upravnosudska zaštita prava službenika
– Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda
3. Uslovi za podnošenje tužbe zbog ćutanja uprave u radnom sporu
– Dušanka Marjanović, sudija Upravnog suda
4. Ostvarivanje prava službenika na plaćenom odsustvu
– Dr Vesna Bilbija, savetnik Upravnog suda
5. Radnopravni status zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite i školstvu
– Biljana Antić, prosvetni inspektor
6. Sudska zaštita u postupcima imenovanja i razrešenja direktora škole
– Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
7. Plate, druga primanja i naknade u Vojsci Srbije
– Tomislav Medved, sudija Upravnog suda
8. Ostvarivanje prava na odmore i odsustva u Vojsci Srbije
– Sandra Paunović, savetnik Upravnog suda
9. Shodna primena opštih procesnih zakona u disciplinskom postupku
– Radojka Marinković, sudija Upravnog suda
10. Utvrđivanje odgovornosti službenika i izricanje mera u disciplinskom postupku
– Zorica Kitanović, sudija Upravnog suda