Category Archives for "11"

Kada zaposleni nema pravo na naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Kada zaposleni nema pravo na naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Zaposleni nema pravo na naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa kada je disciplinska odluka kojom je zaposlenom izrečena disciplinska mjera prestanka radnog odnosa poništena zbog formalnih nedostataka, a zaposleni je svojim radnjama prouzrokovao vođenje disciplinskog postupka.

Obaveza povraćaja primljene otpremnine u slučaju poništaja odluke o prestanku radnog odnosa

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Obaveza povraćaja primljene otpremnine u slučaju poništaja odluke o prestanku radnog odnosa

Poništajem odluke o prestanku radnog odnosa prestao je osnov po kome je zaposlenom isplaćena otpremnina, zbog čega je on u obavezi da vrati iznos primljen na ime otpremnine.

Brisanje hipoteke

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Brisanje hipoteke

Hipotekarni dužnik ima pravo da podnese zahtjev za brisanje hipoteke organu nadležnom za upis hipoteke samo na osnovu potvrde koju sačinjava hipotekarni povjerilac da je potraživanje koje je obezbijeđeno hipotekom prestalo da postoji ili je namireno zajedno sa kamatama i drugim sporednim potraživanjima, a ukoliko hipotekarni povjerilac ne dostavi takvu potvrdu u roku od osam dana od dana prestanka hipoteke, hipotekarni dužnik može zahtijevati od suda da utvrdi da je potraživanje namireno i da se naloži brisanje hipoteke.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.