Zaostavština kod testamentarnog i zakonskog nasleđivanja

NASLEDNO PRAVO

Zaostavština kod testamentarnog i zakonskog nasleđivanja

Ako je ostavilac zaveštanjem obuhvatio svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu, učesnici nemaju pravnog interesa da dokazuju šta sve čini ostaviočevu zaostavštinu. Ukoliko se u parničnom postupku utvrdi da ostaviočevo zaveštanje nije punovažno, a među učesnicima se pojavi sporno pitanje obima i predmeta zaostavštine ostavioca bili bi ispunjeni uslovi da se u odnosu na spornu imovinu učesnici upute na parnicu kako bi se utvrdio obim i predmet zaostavštine.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)