Zaštita podataka o ličnosti

PORODIČNO PRAVO

Zaštita podataka o ličnosti

Svi vidovi prikupljanja, obrade, objavljivanja i korišćenja podataka koji se odnose na porodične odnose i intimu sprovode se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, a ti podaci se mogu koristiti u naučnoistraživačke svrhe pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)