Ugovor o osiguranju

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o osiguranju

Ugovarač osiguranja je dužan da prilikom zaključenja ugovora prijavi osiguravaču sve okolnosti koje su od značaja za ocenu rizika, a koje su mu poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznate.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)