Tag Archives for " štrajk "

Utvrđivanje minimuma procesa rada za vreme štrajka u javnom preduzeću

USTAVNO PRAVO

Utvrđivanje minimuma procesa rada za vreme štrajka u javnom preduzeću

Minimum procesa rada za javna preduzeća utvrđuje osnivač, po pribavljanju mišljenja, primedaba i prigovora sindikata, dok način obezbeđivanja minimuma procesa rada utvrđuje opštim aktom poslodavac, u skladu sa kolektivnim ugovorom.

Utvrđivanje minimuma procesa rada u slučaju štrajka u javnom preduzeću

USTAVNO PRAVO

Utvrđivanje minimuma procesa rada u slučaju štrajka u javnom preduzeću

Osnivač javnog preduzeća ima pravo i dužnost da utvrdi minimum procesa rada u slučaju štrajka, ali uz obavezu da prethodno zatraži i uzme u obzir mišljenje, primedbe i predloge sindikata.