Utvrđivanje minimuma procesa rada za vreme štrajka u javnom preduzeću

USTAVNO PRAVO

Utvrđivanje minimuma procesa rada za vreme štrajka u javnom preduzeću

Minimum procesa rada za javna preduzeća utvrđuje osnivač, po pribavljanju mišljenja, primedaba i prigovora sindikata, dok način obezbeđivanja minimuma procesa rada utvrđuje opštim aktom poslodavac, u skladu sa kolektivnim ugovorom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)