Tag Archives for " minimum procesa rada u sljučaju štrajka "

Utvrđivanje minimuma procesa rada u slučaju štrajka u javnom preduzeću

USTAVNO PRAVO

Utvrđivanje minimuma procesa rada u slučaju štrajka u javnom preduzeću

Osnivač javnog preduzeća ima pravo i dužnost da utvrdi minimum procesa rada u slučaju štrajka, ali uz obavezu da prethodno zatraži i uzme u obzir mišljenje, primedbe i predloge sindikata.