Tag Archives for " ribočuvar "

Koji uslovi za zasnivanje radnog odnosa važe za ribočuvare?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Koji uslovi za zasnivanje radnog odnosa važe za ribočuvare?

Zakon o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/14) je opšti propis kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada i primenjuje se na sve zaposlene koji rade na teritoriji Republike Srbije, ako zakonom nije drugačije određeno.