Tag Archives for " uslovi za rad ribočuvara "

Privredni prestup u režimu zaštite i korišćenja ribljeg fonda

PRIVREDNI PRESTUPI

Privredni prestup u režimu zaštite i korišćenja ribljeg fonda

Radnja izvršenja privrednog prestupa iz člana 58. stav 1. tačka 24. i stav 2. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda određena je kao izdavanje dozvole za rekreativni ribolov suprotno članu 41. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, odnosno izdavanje dozvole za rekreativni ribolov od strane pravnog subjekta koji nije korisnik u smislu ovog zakona.